Edin Mujagic is hoofdeconoom van OHV Vermogensbeheer en is gespecialiseerd in (de gevolgen van) het beleid van de centrale banken. Hij heeft verschillende boeken op zijn naam staan, waaronder "Geldmoord: hoe de centrale banken ons geld vernietigen" en "Boeiend en geboeid: een monetaire geschiedenis van Nederland sinds 1814/1816". Hij studeerde monetaire economie aan de Universiteit van Tilburg.

Column

Fed-superhavik Esther George doet duivig

Esther George, president van de regionale centrale bank in Kansas City en superhavik heeft het over een pauze in de renteverhogingen. Meer dan een keer zal de Fed de rente dit jaar dus niet verhogen, aldus Edin Mujagic.

Dat zijn de vier belangrijkste redenen waarom Amerikaanse ondernemers en consumenten minder optimistisch zijn over de toekomst, zo bleek deze week uit het Beige Book van de Fed.

  1. Toegenomen volatiliteit op de financiële markten
  2. Stijgende kotertermijn rentes
  3. Een dalende olieprijs
  4. Hoge mate van onzekerheid over politiek en internationale handel

Beige Book is een rapport van de Fed waar, acht keer per jaar, anekdotisch bewijs over het reilen en zeilen van de economie en de verwachtingen voor de toekomst uit alle hoeken van het land wordt samengevoegd.

Regionale centrale banken trekken eropuit om met ondernemers, economen en locals van Shelby in Montana tot Surrency in Georgia, te spreken.

Fed hecht aan anekdotisch bewijs

Jerome Powell, voorzitter van de Fed, gaf eerder aan veel waarde te hechten aan dat anekdotisch bewijs om in te schatten hoe de economie draait. Dit omdat hard bewijs daarvoor pas veel later in de macro-economische data tot uitdrukking komt.

De Fed kan niets doen om de politieke onzekerheid, onzekerheid over internationale handel te reduceren of om de gedaalde olieprijs op te stuwen. Maar Powell en zijn team kunnen wel wat doen aan de toegenomen volatiliteit op de financiële markten en de kortetermijnrente.

De onrust op de markten is vooral toegenomen door de renteverhogingen van de Fed en de plannen op dat gebied voor 2019. De Fed was er wel als de kippen bij om die onrust te sussen.

Stoere taal

Waar de bank de rente dit jaar eerst drie keer wilde verhogen, is het nu de vraag of de Fed überhaupt aan twee verhogingen toe zal komen. De bank zal de komende maanden een soort monetaire schizofrenie laten zien.

Lees ook: De Fed als Jekyll-en-Hyde-instelling

Enerzijds zullen ze heel weinig doen met de rente, maar anderzijds zullen ze wel stoere taal uitslaan en roepen dat de rente omhoog moet. Dat komt door de gewijzigde samenstelling van het rentecomité.

Op die datum zijn de vier stemrechten die elf regionale monetaire opperhoofden elk jaar delen in dat comité, overgegaan naar vier nieuwe, die in 2019 mee mogen stemmen over de rentekoers van de Fed.

Tegen stemmen

Van die vier zijn er drie haviken; centrale bankiers die altijd wel een reden zien de rente te verhogen. Dit in tegenstelling tot de duiven; centrale bankiers die altijd wel een reden hebben de rente te verlagen.

Een van die haviken is Esther George, president van de regionale centrale bank in Kansas City. Zij is het enige comitélid in de 100-jarige historie van de Fed dat bij haar eerste vergadering tegen een besluit stemde.

Het ging om het besluit van de Fed om met kwantitatieve verruiming te beginnen. Keer op keerde bleek uit de verslagen van de Fed-vergaderingen dat George tegen een besluit stemde, vaak als enige.

Pauze in de renteverhogingen

Waar het rentecomité steeds de kwantitatieve verruiming opvoerde of verlengde, stelde George keer op keer voor ermee te stoppen en de rente te verhogen. Op basis van een uitspraak van George stel ik mijn verwachtingen over het gedrag van de Fed dit jaar nu bij.

Tijdens een lezing deze week zei George namelijk dat het goed zou zijn als de Fed een pauze inlast in de renteverhogingen om te zien hoe de verhogingen van vorig jaar zullen doorwerken in de economie.

Zonder zo’n pauze “lopen we het gevaar dat we het monetaire beleid te veel verkrappen met als gevolg lage economische groei en een lager dan gewenste inflatie,” aldus George.

Superhavik wordt duif

Als een monetaire superhavik, zoals George is, zulke taal uitslaat, dan is het niet alleen zaak om goed luisteren, maar ook eerdere verwachtingen aan te passen. Havik als ze is, zei ze ook wel dat “enkele verdere renteverhogingen wellicht nodig zijn” maar dat die verhogingen ook weer “niet dringend nodig zijn.”

De kans is nu groter dat de Fed zich - meer dan eerder verwacht - van zijn zachte kant laat zien, waardoor slechts één renteverhoging in 2019 steeds waarschijnlijker wordt.

In het verlengde daarvan zou per saldo opwaartse druk op de aandelenkoersen mij niet verbazen, net als een stijgende euro-dollar.


Edin Mujagic is hoofdeconoom van OHV Vermogensbeheer en is gespecialiseerd in (de gevolgen van) het beleid van de centrale banken. Hij heeft verschillende boeken op zijn naam staan, waaronder "Geldmoord: hoe de centrale banken ons geld vernietigen" en "Boeiend en geboeid: een monetaire geschiedenis van Nederland sinds 1814/1816". Hij studeerde monetaire economie aan de Universiteit van Tilburg. Hij schrijft op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Online magazine duurzaam beleggen