Eelco Ubbels RBA is directeur/eigenaar van Alpha Research. De afgelopen vijftien jaar heeft hij als beleggingsprofessional gewerkt bij onder andere AXA IM, Sector Investment Managers en Petercam. Ubbels is specialist op het gebied van asset allocatie. Apha Research brengt op regelmatige basis rapporten uit over asset allocatie, waaronder de maandelijkse Asset Allocatie Consensus, waarin de allocatie-opinies van grote Europese vermogensbeherders worden verzameld. Diverse malen per jaar organiseert Alpha Research seminars over belangrijke topics voor vermogensbeheerders.
Column

Assetallocators houden vertrouwen in aandelen

Ondanks de zwakke gang van zaken in 2018 verkiezen professionele beleggers aandelen boven obligaties. Daarnaast zetten zij dit jaar sterk in op een herstel van aandelen én obligaties uit de opkomende markten, aldus de nieuwste assetallocatieconsensus.

Door toenemende marktvolatiliteit en een verder afnemende risicobereidheid onder beleggers, presteerden aandelen in december 2018, na een betrekkelijk goede novembermaand, bijzonder slecht.

De tijdelijke aandelenopleving in november werd vervolgd door een forse daling van -7,95% in december, resulterend in een verlies van 5,01% voor heel 2018.

Ook vastgoed beleefde met -6,94% een beroerde laatste maand van het jaar, waardoor het uiteindelijk met een verlies van 2,33% het jaar afsloot.

Commodities was met een jaarresultaat van -9,95% de slechtst presterende asset class van 2018. Dit was met name het gevolg van de glijvlucht van de olieprijs.

Hoewel weinig assetmanagers goede verwachtingen hadden van fixed income was dit wel de enige assetklasse die in december in de groene cijfers eindigde (+1,03%) én ook het hele jaar 2018 positief wist af te sluiten (+3,75%). Schrijf obligaties nooit af.

Lichte aanpassing consensus

Maar dat was 2018. Hoe zijn professionele beleggers het nieuwe jaar ingegaan? Waar zetten zij op in? Wat wordt juist gemeden? Equities blijven de meest aantrekkelijke assetcategorie. Het optimisme is zelfs een fractie toegenomen van 59,09% naar 60,98%.

Hoewel het aantal positieve aanbevelingen voor cash met 42,86% de overhand blijft houden, heeft deze categorie nog steeds de weging neutraal. Reden is dat ook een groot percentage van de beleggingshuizen weinig in cash ziet.

Vastgoed blijft met ruim 68% neutrale adviezen in de assetallocatierapporten ook een neutrale weging houden. Het percentage houdaanbevelingen steeg zelfs licht met 2,52% tot 68%.

Opwaartse trend

Ook de positieve aanbevelingen stegen een fractie, met bijna 1% naar 24%. Het is een voorzichtige bevestiging dat de neerwaartse trend definitief ten einde is.

Bij grondstoffen blijft de neerwaartse trends gehandhaafd, waarbij het eindresultaat vooralsnog neutraal blijft.

Al meer dan zes jaar wordt obligaties als de minst aantrekkelijke beleggingscategorie gezien. Opvallend is wel dat het percentage verkoopdviezen opnieuw afnam, ditmaal met 15% tot 60%. Er is sprake van een lichte opwaartse trend.

De assetallocatieconsensus van januari 2019

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Regioallocatie: Opkomende markten stijgen met stip

Japan handhaaft de positie van meest aantrekkelijke regio, maar wordt inmiddels op de voet gevolgd door opkomende markten. Doorslaggevend voor de hoge positie van Japan is het lage percentage (4,65%) verkoopaanbevelingen.

De dalende trend bij opkomende markten is ten einde. En hoe! Het percentage koopaanbevelingen steeg opvallend met 11,11% naar 44,44%, terwijl de verkoopadviezen met 5,27% daalden tot 15,56%.

De consensusaanbeveling voor opkomende markten is hierdoor veranderd van neutraal naar overwogen en de regio stijgt in de ranking van de vierde naar de tweede plaats.

Negatiever over Europa

De mening van professionals over de VS is negatiever geworden: de regio daalt in de ranking van de tweede naar de derde plaats. Het aantal koopadviezen daalde met 6,44% naar 47,73%, terwijl de negatieve aanbevelingen met 3,98% stegen naar 22,73%.

De consensus over Pacific, ex-Japan blijft duidelijk neutraal, waarbij er wel sprake is van een opgaande beweging.

Over Europa daarentegen zijn de meningen negatiever geworden. Het percentage verkoopadviezen staat nu op 25%, een verdubbeling ten opzichte van vorige maand. Europa daalt twee plaatsen in de ranking en neemt nu na Pacific ex Japan de laatste plaats in. Het advies blijft wel op neutraal staan.

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Sectorallocatie: Tech blijft favoriet

Gezondheidszorg is de enige aandelensector zonder verkoopadvies. Het percentage koopaanbevelingen steeg afgelopen maand van 40% naar 50%. Desondanks staat de sector op plaats vier. Op nummer een blijft de sector IT staan. Weliswaar steeg het percentage verkoopadviezen, maar in 80% van de adviezen staat de sector onverminder op koop.

Financials behouden de tweede plaats in de ranking. De consensusaanbevelingen zijn onveranderd. In 2019 moet de sector scoren, na het zeer zwakke jaar 2018, toen financials met een verlies van -12,77% het slechtste scoorde van alle secoren.

Met een stijging van 50% naar 60% van de koopaanbevelingen versterkt de energiesector zijn derde plaats in de ranking.

Onderaan ten slotte vinden we de sectoren telecom en utilities, die beide geen enkel koopadvies hebben. Utilities blijft het hoogste percentage verkoopaanbevelingen houden, hoewel dit percentage wel daalde van 90% naar 80%.

Tech dus

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Creditallocatie: EMD weer op een

Emerging Markets Debt heeft na een korte onderbreking opnieuw de eerste plaats in de ranking weten te bereiken en is nu de enige obligatiecategorie met een positieve aanbeveling.

Inflation Linked Bonds hebben weliswaar nog altijd de meeste koopaanbevelingen (50%), maar dat is wel 6,25% minder dan een maand geleden. Het resultaat is een consensusaanbeveling die van overwegen naar neutraal gaat.

Over high yield-obligaties is de consensus gelijk gebleven. De derde plaats in de ranking blijft dan ook ongewijzigd. Ook bedrijfsobligaties ondergingen geen noemenswaardige mutaties en blijven met een verkoopadvies op de vierde plaats staan. 

Staatsobligaties hebben vorig jaar binnen fixed income de beste jaarperformance behaald, maar blijven desondanks op verkoop staan. Wel daalde het percentage negatieve aanbevelingen met 6,28% naar 61,90%, terwijl het aantal positieve aanbevelingen juist toenam van 4,55% tot 7,14%.

Professionele beleggers minder bang voor inflatie

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Het kooplijstje van 2019

Alle adviezen te samen leiden tot onderstaande concensus. Aandelen zijn duidelijk favoriet boven obligaties. Na het zwakke jaar 2018 moeten de opkomende markten dit jaar herstellen, waarbij zowel de verwachtingen voor aandelen als obligaties positief zijn.

Over de regio Japan wordt nog altijd het meest positief gedacht. Ondanks de vele schandalen en hoge waarderingen, blijven beleggingshuizen vertrouwen op de sterke groei van techbedrijven en dito koersen. Ook in 2019 zal de term disruptie ongetwijfeld frequent voorbijkomen.

Alle adviezen bij elkaar

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Werkwijze Alpha research

Alpha Research inventariseert maandelijks de asset allocatie-opinies van fondsenhuizen, assetmanagers en researchpartijen van zowel de buy als sell side. Deze opinies worden door Alpha Research geactualiseerd in een database.

De meeste partijen gebruiken de categorieën overwegen, neutraal en onderwegen als aanbeveling. Respectievelijk zijn de waarden +1, 0, en -1 van toepassing. Deze waarden leiden naar een gemiddelde.

In de rapportage komen het gemiddelde, de trend van de aanpassingen en de grafieken aan bod om inzicht te krijgen in de asset allocatie-opinies. In absolute zin hoeft het gemiddelde niet allesbepalend te zijn.


Eelco Ubbels RBA is directeur/eigenaar van Alpha Research. Op IEXProfs presenteert hij regelmatig zijn visie op assetallocatiekwesties, gebaseerd op de database van Alpha Research, waarin de allocatie-opinies van grote Europese vermogensbeheerders worden verzameld. Deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Twitter: @eelcoubbels.

Outlook 2022