Marcel Tak is dé special product-specialist van IEX en IEXProfs, maar schrijft ook graag over rente, obligatiemarkt en toezicht als hij zich daartoe geroepen voelt. "De financiële sector is in belangrijke mate bezig met het verplaatsen van lucht. De werkelijke toegevoegd waarde is beperkt. In mijn columns wil ik relativeren, tegenwicht bieden en zo mogelijk de andere kant van de medaille laten zien."

Column

ETF-recensie: De meest verslavende ETF

Beleggen in cannabis-ETF's is zeer lucratief. Maar wel behoorlijk volatiel, aldus Marcel Tak. Hij houdt de Horizons Marijuana Life Sciences Index ETF tegen het licht.

Met softdrugs als verboden product is veel geld te verdienen. Echter, ook op een legale manier is dat mogelijk. Zeker nu het beleid ten aanzien van marihuana zich wijzigt.

Nederland heeft de reputatie een relaxt beleid te voeren ten aanzien van soft-drugs. Inmiddels heeft de praktijk dit imago doen verbleken. Sinds kort is het gebruik van marihuana voor genotdoeleinden gelegaliseerd in Canada.

Het is daarmee het tweede land ter wereld, na Uruquay dat een dergelijke ruim beleid heeft. Een gedachte achter de beleidswijziging is dat het gebruik beter onder controle is te houden en de criminaliteit daarmee wordt teruggedrongen.

ETF's profiteren van ruimer beleid

Of het gebruik echt beter onder controle komt is de vraag. De uitgever van de marihuana-ETF geeft aan, in een kennelijke promotie van het fonds, dat het directe gebruik kan oplopen tot 8,7 miljard dollar per jaar.

Al geruime tijd bestaat er de mogelijkheid te beleggen in cannabis-ETF’s. Deze indexfondsen hebben goed gedijd onder de steeds tolerantere houding van de overheden.

Het gaat daarbij beslist niet over alleen het gebruik als genotsmiddel. Marihuana wordt steeds meer gezien als een belangrijk medicament ter bestrijding van pijn en zelfs tot genezing van ernstige en minder ernstige ziektes.

Profiteren van ontslag Sessions

De inzet van deze softdrugs voor deze doeleinden is al langer toegestaan, ook in steeds meer staten in de VS. Na de midterm-verkiezingen liepen de koersen van de cannabis-ETF’s sterk op.

Niet alleen omdat mogelijk meer staten in de VS marihuana voor medische doeleinden zullen gaan toestaan, maar ook door het ontslag van minsister van justitie Jeff Sessions. Hij was een verklaard tegenstander van de legalisering van marihuana.

De index

De onderliggende index die door deze ETF wordt gevolgd is de North American Marijuana Index, uitgegeven door de Europese indexaanbieder Solactive. De index bestaat uit 62 bedrijven genoteerd aan de beurzen van de VS en Canada.

De bedrijven zijn geheel of gedeeltelijke gericht op de verwerking van hennep of marihuana voor medische doeleinden. De bedrijven zijn met name werkzaam in de biotechnologie en agrarische sector.

De index is sterk geconcentreerd, want de grootste tien bedrijven maken ongeveer driekwart van de index uit. Opvallend is dat twee derde van de bedrijven genoteerd is in Canada, terwijl slechts een kwart in de VS een beursnotering heeft (het restant betreft Britse bedrijven).

Er zijn weinig regionaal gemixte indices waar de VS bedrijven niet als grootste component in vertegenwoordigd zijn. De index is gestart op 2 maart 2017. In ongeveer anderhalf jaar tijd is het rendement op bijna 83% uitgekomen. Handel in marihuana is inderdaad lucratief!

De ETF

De ETF is in de markt gezet op 4 april 2017, een maand na de introductie van de index. De beleggers van het eerste uur hebben natuurlijk plezier gehad van hun investering met een rendement van meer dan 80%.

Maar het zijn niet altijd zonnige tijden. De volatiliteit van de index, en daarmee van de ETF, is groot. In oktober bijvoorbeeld verloren beleggers in deze ETF maar liefst 23%. Dat zet de scherpe koersstijging in de eerste dagen van november in enig perspectief.

De houders van de ETF worden met een royaal dividend beloond. Over de afgelopen twaalf maanden ontvingen zij een dividend van 4,24% op jaarbasis. Het dividend wordt elk kwartaal uitgekeerd. De aan de beurs van Toronto genoteerde ETF heeft een kostenratio van 1,46%.

De werkelijke kosten zullen zeker (nog) hoger zijn vanwege het hoge dividend en de daarmee gepaard gaande dividendbelasting. Maar het exacte percentage is niet te berekenen omdat de factsheet onrealistische rendementen geeft.

De aanbieder van de ETF, Horizons, geeft in de factsheet ETF-rendementen op die ver boven die van de marihuana index liggen. 

Wat vindt Tak?

U kunt natuurlijk lacherig doen over een fonds dat gerelateerd is aan de prestaties van bedrijven die zich met verwerking en productie van cannabis bezighouden. Maar het is een onmiskenbaar feit dat met name het medicinale element van deze softdrug steeds meer aandacht krijgt.

Als de legalisering ook in andere staten van de VS en in ander landen zal plaatsvinden, dan zouden deze bedrijven daarvan zeker kunnen profiteren. Voorlopig is het natuurlijk ook een markt die geconfronteerd wordt met geruchten en/of al dan niet relevant nieuws.

Dat zal de volatiliteit op een hoog niveau houden, zoals we de afgelopen maanden hebben kunnen zien. Beleggers die tegen een wildemansrit geen bezwaar hebben en ook principieel geen problemen hebben met het (medicinale) gebruik van cannabis, kunnen met deze ETF een ritje wagen.

Door de selectie van 62 bedrijven in de index is in ieder geval het risico per individueel bedrijf, in deze nog nieuwe groeimarkt, beperkt. Nadeel vind ik de hoge (werkelijke) kosten, die aardig in de buurt van de 2% zullen komen.


Fondsfeiten Horizons Marijuana Life Sciences Index ETF

 • Onderliggende index: North American Marijuana Index
 • Start fonds: 4 april 2017
 • Ticker/ISIN: HMMJ
 • Notering beurs: Toronto Stock Exchange
 • Valuta ETF: Canadese dollar
 • Fondsomvang: 859 miljoen Canadese dollar
 • Replicatie: fysiek en volledig
 • Dividend: ja
 • Frequentie: kwartaal
 • Dividendrendement: 4,24%
 • Total Expense Ratio: 1,46%
 • Werkelijke kosten: circa 2%.
 • Bied-laat spread: vijf cent (= 0,25%)

Brutorendendement (t/m oktober 2018 in Canadese dollar)

 • ETF: +85,29% (een jaar), +1,55% (2018)
 • (bruto)index: +69,37% (een jaar), -3,79% (2018)


Marcel Tak is zelfstandig beleggingsadviseur en oprichter/beheerder van het Bufferfund. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Assetallocatie