Hein Praats is eigenaar van mediabedrijf L'AUROIS. Hij heeft zich, met een financiële handelsachtergrond van twintig jaar, gespecialiseerd als freelancer in – onder meer – financieel tekstschrijven.

Column

Smart bèta is 100% actief beleggen

Smart bèta omhelst een breed scala aan niet-marketcap gewogen beleggingsbenaderingen. Heidi Ridley van Rosenberg Equities vreest dat veel beleggers niet helemaal begrijpen wat deze tak van beleggingssport inhoudt, waardoor teleurstellingen op de loer liggen.

AXA IM Rosenberg Equities staat bekend als een kwantitatieve specialist in smart bèta, ook wel bekend als factorbeleggen, met een zeer actieve benadering. Heidi Ridley, hoofd Rosenberg Equities, constateert dat een deel van de verwarring over factorbeleggen is ontstaan door de evolutie ervan. ”Drie tot vier jaar geleden groeide de erkenning dat in marketcap gewogen indices veel inefficiënties verankerd zaten; té overwogen in de grote namen en té onderwogen in ondergewaardeerde bedrijven. Om exposure in aandelen efficiënter te maken, ontstonden talloze benaderingen om niet louter de grote aandelen te kopen op basis van prestaties uit het verleden.”

Heidi Ridley

Heidi Ridley

Volgens Ridley zullen vier sleutelfactoren op lange termijn beter presteren dan marketcap gewogen strategieën, te weten waarde, kwaliteit, momentum en lage volatiliteit. En dat is volgens haar dan ook de reden dat steeds meer beleggers factorbeleggen omarmen als de slimmere manier om in de aandelenmarkt te zitten.

Echt niet passief 

De keerzijde van de gestegen populariteit is volgens Ridley dat smart bèta te veel een buzzwoord is geworden en wordt gezien als dé oplossing voor alle beleggingen. Bijgevolg worden veel factorstrategieën tegenwoordig verpakt in ETF’s en daardoor onterecht als een passieve vorm van beleggen betiteld. “Zodra je afwijkt van een marketcap gewogen benchmark en een portefeuille construeert op basis van waarde of een van de andere factoren, is dat op zichzelf een puur actieve beslissing.”

Ridley adviseert daarom voor voorzichtigheid: "Neem de prestaties van de wereldwijde top beleggingsfondsen in momentum tussen 2013 en 2017. Die laten enorme verschillen zien in het rendement, variërend van plus 25% tot min 15%. Dat is volgens mij het tegendeel van passief beleggen, maar toont juist de puur actieve eigenschappen van factorbeleggen aan.”

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Slim beleggen in de obligatiemarkt

Moederbedrijf AXA IM volgt in ieder geval een actieve factorbenadering van de obligatiemarkt, waar sprake is van eenzelfde soort inefficiënties in de marketcap gewogen bedrijfsobligatie-indices. Bedrijven met de grootste schuldenlasten zijn per definitie oververtegenwoordigd.

De ‘buy and maintain’-strategieën van AXA IM zijn erop gericht om met een beperkt aan- en verkoopbeleid de transactiekosten te reduceren en tegelijkertijd te zorgen voor een meer gediversifieerde blootstelling aan de obligatiemarkt. Dat vereist actieve beslissingen over welke obligaties in portefeuille te nemen en welke te vermijden met een grote mate van spreiding over een variëteit aan emittenten, sectoren en landen om neerwaartse risico’s zoveel mogelijk te beperken.

Ridley: "Indices voor investment grade bedrijfsobligaties maken vaak onnodige transactiekosten door geforceerde verkoop van obligaties een jaar voordat ze expireren, of door gedwongen verkoop van obligaties waarvan de kredietwaardigheid is verlaagd tot onder investment grade. In het laatste geval verkoopt een index (en een indextracker) het schuldpapier ongeacht de prijs."

AXA’s ‘buy and maintain’-strategieën verkopen niet automatisch bij een verlaging in de kredietwaardigheid wanneer de onderliggende kredietkwaliteit van de obligatie gezond is, waardoor het onnodig wegvloeien van rendement wordt vermeden.

Sleutels tot succes

Terug naar de aandelenmarkt. Ridley gaat dieper in op de eerdergenoemde sleutelfactoren waarop Rosenberg Equities zich richt. “Voor ons zijn dit gewoon verschillende manieren van echt fundamenteel beleggen. Bij de factor waarde kijken wij vooral naar het niveau van de toekomstige inkomsten van een bedrijf. Bij de factor kwaliteit letten we op de duurzaamheid van toekomstige inkomstenstromen. De factor lage volatiliteit gaat om de risico’s die zijn verbonden aan die inkomstenstromen, en bij momentum ligt de focus op de winstgroei van een onderneming.” 

Zij benadrukt dat Rosenberg uiteindelijk belegt in bedrijven waarbij het vermogen van een bedrijf om toekomstige inkomsten te genereren als ook de manier waarop de fundamentals van de onderneming zich in de loop van de tijd ontwikkelen bepalend zijn voor de aandelenkoers.

Multi-factorstrategie loont

“Als actieve vermogensbeheerder dragen wij, anders dan bij indexaanbieders het geval is, fiduciaire verantwoordelijkheid jegens onze klanten”, vervolgt Ridley. “Bij het samenstellen van portefeuilles letten we naast transactiekosten en marktliquiditeit daarom ook op de onverwachte risico’s die factorbeleggen met zich mee kunnen brengen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan waarderingen die door speculatie te hoog zijn opgelopen en kunnen teleurstellen. Of momentum dat uit de gratie raakt zonder dat de fundamenten van het bedrijf dat rechtvaardigen. Deze zogeheten staartrisico’s proberen we te identificeren en zo te beheren dat we aanhoudend zo min mogelijk zijn blootgesteld aan volatiliteit.”

"Bij het samenstellen van portefeuilles letten we naast transactiekosten en marktliquiditeit ook op de onverwachte risico’s die factorbeleggen met zich mee kunnen brengen"

Ridley is groot voorstander van de multi-factor strategie, omdat elk van de factoren individueel van nature een cyclus heeft en op bepaalde momenten in of uit de gunst kan vallen. Door meerdere factoren in een strategie bijeen te voegen, kan volgens haar een optimaler resultaat worden behaald.

Zij neemt Rosenbergs vlaggenschipstrategie als voorbeeld. “Toen een tijd geleden de factor lage volatiliteit in trek was, lag onze bèta net iets hoger dan van andere lage volatiliteitsportfolio’s omdat we deze met de factor kwaliteit combineerden. Toen de prestaties van andere lage volatiliteitsstrategieën minder werden hield onze strategie zich aanzienlijk beter staande dan pure lage volatiliteitindices, juist vanwege die kwaliteitsfunctie. Daarom zien wij multi-factor strategieën als zeer bevorderlijk voor resultaten op de lange termijn.”

Rosenberg werkt inmiddels ook aan een strategie waarbij drie tot vier van de factoren worden gemixt om met dezelfde volatiliteit als in de markt naar een surplus in rendement te streven. “Maar klanten kunnen bij ons terecht voor welke specifieke combinatie van factoren dan ook; die passen we aan naar hun wensen.”

ESG-integratie

Hoewel Rosenberg Equities een tijdshorizon van 5 of 10 jaar voor ogen heeft, beseft Ridley dat het geduld bij beleggers tegenwoordig binnen drie jaar opraakt. Dit is een van de redenen waarom zij blij is met de opkomst van ESG in de beleggerswereld. “Dat brengt op een natuurlijke manier een langere termijn voor beleggingen met zich mee, omdat ESG-ideeën nu eenmaal tijd nodig hebben om uit te kristalliseren.”

Ridley beschouwt ESG niet als factor, maar wel als complementair element in haar beleggingsstrategie. “Wij zijn van mening dat bedrijven die hun middelen verstandig en duurzaam aanwenden en goed weten om te gaan met langetermijntrends – zoals klimaatverandering, grondstoffenschaarste en veranderende demografische ontwikkelingen – een voordeel hebben ten opzichte van bedrijven die dat niet doen. Daarbij proberen wij altijd om ons niet op het verleden te richten maar juist vooruit te kijken. Enkele van de voorheen ergste vervuilers in de wereld investeren nu het zwaarst in groene oplossingen. Maar bedrijven die echt een te groot risico met zich meebrengen stoten we af, wat we bijvoorbeeld met tabaksproducenten hebben gedaan.”

"Enkele van de voorheen ergste vervuilers in de wereld investeren nu het zwaarst in groene oplossingen"

Steeds meer outcome-driven

Ridley voorspelt dat rendementen steeds meer uitkomstgedreven zullen worden. “Dat maakt het moeilijker om de toegevoegde waarde van een actieve vermogensbeheerder te meten. Iets dat veel gemakkelijker is in een op een benchmark georiënteerde wereld.”

Daarom is Ridley van Mening dat het van cruciaal belang is om op de lange termijn verbonden te blijven met de fundamentals van bedrijven en tegelijkertijd samen te werken met klanten om uit vinden welke resultaten zij proberen te bereiken. "Met gebruik van geavanceerde technologie visualiseren we tevens onze investeringsstrategie Zo laten we op een transparante manier zien hoe wij beleggen om bepaalde uitkomsten te bereiken.”

Hein Praats is eigenaar van mediabedrijf L'AUROIS. Hij heeft zich, met een financiële handelsachtergrond van twintig jaar, gespecialiseerd als freelancer in – onder meer – financieel tekstschrijven. Deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Assetallocatie