Wim Van Zwol is Hoofd Institutional Sales van Vanguard, waar hij sinds april 2007 in dienst is. Daarvoor was hij bijna tien jaar werkzaam bij de Nederlandse custodian Kas Bank. Daarnaast is Wim sinds 2002 geregistreerd beleggingsanalist bij de Vereniging van Beleggingsanalisten (VBA).

Column

Laat u niet afleiden door de markt(volatiliteit)

Om de twee jaar is er wel een correctie of een bearmarkt, daar moeten beleggers gewoon aan wennen. Laat u vooral niet afleiden door de markt en de opgelopen volatiliteit, aldus Wim van Zwol.

Hoewel de toegenomen volatiliteit voor veel beleggers toch nog uit de lucht kwam vallen, past het wel in deze markt en bij deze economische verwachtingen. Het is dan ook belangrijk om deze volatiliteit in historische context te plaatsen. Correcties en bearmarkten horen er gewoon bij.

Uit onderzoek van Vanguard blijkt dat belangrijke marktontwikkelingen, zoals correcties of bearmarkten, sinds 1980 om de twee jaar plaatsvinden. De gemiddelde belegger zal dit soort omstandigheden dus regelmatig moeten doorstaan en eraan moeten wennen.

Onzekerheid in de markt leidt er vaak toe dat beleggers zichzelf tegen de onrust proberen te beschermen door af te wijken van hun assetallocatieplan. Maar het proberen dit soort dips te timen, kan dure vergissingen opleveren. Dit leidt in veel gevallen namelijk tot sell low en buy high. Met een langetermijnhorizon zien beleggers die dip vaak niet eens terug in hun rendementsgrafiek.

Marktvolatiliteit op lange termijn minder waarschijnlijk

Wat blijkt verder? De allerslechtste en allerbeste handelsdagen liggen vaak heel dicht bij elkaar. Bovendien vonden de slechtste handelsdagen zelfs plaats in die jaren waarin positieve performance werd behaald.

Bron: Vanguard


De toenemende gelijkschakeling van groeipercentages van grote economieën maakt de weg vrij voor de centrale banken in de Verenigde Staten, Europa en elders om enkele van de buitengewone beleidsmaatregelen terug te draaien.

De kans op economische schokken door de wens van centrale banken om terug te keren naar een normaal monetair beleid is groot. Maar op basis van ons onderzoek denk ik dat marktvolatiliteit op lange termijn minder waarschijnlijk is. 

Laat u niet afleiden

Bovendien hebben de verbeterende economische omstandigheden geleid tot arbeidsmarktkrapte. Nu 80% van de grote economieën al op volledige werkgelegenheid draaien, zou het aantal werklozen in 2018 verder moeten dalen tot een historisch dieptepunt.

Stijgende lonen kunnen leiden tot hogere inflatie en dat leidt weer tot snellere verhoging van de korte rentes door centrale banken. Beleggers moeten zich concentreren op die zaken waar ze wel invloed op kunnen uitoefenen en niet zomaar drastische portefeuilleveranderingen doorvoeren: laat u dus vooral niet afleiden.  

Het oude devies om nooit uw beleggingen te bekijken als de aandelenmarkt keldert, gaat nu ook op. Het nemen van beslissingen op basis van recente marktgebeurtenissen draait vaak uit op een vergissing. En onthoud dat de slechtste en beste handelsdagen heel dicht bij elkaar liggen.


Wim van Zwol is hoofd Institutional Sales Northern Europe bij Vanguard Asset Management. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Assetallocatie