Edin Mujagic is hoofdeconoom van OHV Vermogensbeheer en is gespecialiseerd in (de gevolgen van) het beleid van de centrale banken. Hij heeft verschillende boeken op zijn naam staan, waaronder "Geldmoord: hoe de centrale banken ons geld vernietigen" en "Boeiend en geboeid: een monetaire geschiedenis van Nederland sinds 1814/1816". Hij studeerde monetaire economie aan de Universiteit van Tilburg.

Column

Yellen's kerstkaart voor beleggers: het wordt een prima aandelenjaar

De Fed heeft een blijde kerstboodschap voor aandelenbeleggers: De economie groeit harder dan verwacht, werkloosheid gaat sneller omlaag, maar uw ideale situatie blijft bestaan.

Vraag een aandelenbelegger naar een ideaal scenario voor de markt. De kans is groot dat hij een combinatie van hoge economische groei, lage inflatie, lage maar niet te lage werkloosheid en loonstijgingen die iets boven de inflatie liggen, noemt.

Plus een centrale bank die bij dit alles de rente licht verhoogt om de ideale combinatie op het spoor te houden. Waarom deze combi?

  • Hoge economische groei, omdat dat betekent dat de vraag naar goederen hoog is.
  • Lage inflatie, omdat dat ervoor zorgt dat de langetermijnrentes laag blijven maar ook de lonen niet veel stijgen.
  • Lage, maar niet te lage werkloosheid, omdat dat betekent dat werkenden solide loonstijgingen zien.
  • Liefst iets hogere loonstijgingen dan de inflatie (waardoor ze optimistischer worden en geld willen lenen om te spenderen) zónder dat arbeid schaars wordt en bedrijven dus hogere lonen moeten betalen.

Economie groeit harder dan verwacht

Zouden de lonen sneller stijgen, dan zou dat de inflatie opjagen en de Fed wel eens kunnen dwingen harder op de monetaire rem te trappen, terwijl aandelenbeleggers het liefst zien dat de bank de rente wel iets, maar niet veel verhoogt.

Zo blijven alle seinen keurig op groen blijven staan. Zou de Fed gedwongen zijn de rente sneller en steviger te verhogen, dan zouden de langetermijnrentes ook onder extra opwaartse druk komen.  

Het bovenstaande is nou precies hoe de Amerikaanse economische vlag in 2018 bij lijkt te hangen. Het rentecomité van de Fed, dat gisteren zijn laatste vergadering van dit jaar had, ziet de Amerikaanse economie in 2018 én in 2019 iets harder groeien dan de bank eerder had verwacht.

Inflatieverwachtingen blijven gelijk

De werkloosheid komt in beide jaren iets lager uit dan eerder verwacht, maar het effect op de lonen zal niet zodanig sterk zijn dat het ideale scenario van onze aandeelhouder dreigt te ontsporen.

De Fed verwacht dat de lonen wel iets sneller zullen stijgen, maar niet veel, getuige het feit dat de bank de inflatievoorspellingen voor beide jaren ongewijzigd heeft gelaten. Zou de bank flinke loonstijgingen zien, dan zou dat in de inflatievoorspellingen tot uiting zijn gekomen.

Kortom: hogere economische groei, lagere werkloosheid, iets hogere lonen maar voor de Fed nog steeds te lage inflatie bij dat alles. Dat laatste zorgt ervoor dat de bank de rente wel iets, maar niet veel hoeft te verhogen, concreet drie keer in loop van volgend jaar.

2,25% kerst 2018

Daarmee zou de officiële rente in de VS met de Kerst van 2018 op 2,25% staan, alles behalve een dreigend hoog niveau voor de aandelenkoersen.

Het is dan ook, vanuit een aandelenbelegger bekeken, goed nieuws dat de Fed meent dat de aangekondigde grootschalige belastingverlagingen in de VS de economische groei eventjes, maar niet structureel zullen verhogen.

Aangezien de economische groei al boven 2% lijkt uit te komen, zou een schepje bovenop namelijk kunnen leiden tot meer renteverhogingen door de Fed. De bank zegt dus er geen langdurig effect van te zien op de groei, wat niets anders is dat zeggen dat belastingverlagingen voor de bank geen reden zijn de rente sneller of forser te verhogen!

Wat dit prachtige plaatje voor de aandelenmarkt in 20187 kan verstoren, is een Fed die de rente meer dan drie keer zou verhogen. Ik denk dat dat niet zal gebeuren, want..

Schulden zijn zorgwekkend

  1. De nieuwe Fed-baas Jerome Powell is niet iemand die niet kan wachten de Amerikaanse rente op te krikken. Sterker nog, hij heeft al gezegd bij een verslechtering van economische vooruitzichten in te zullen grijpen.
  2. Donald Trump zal in loop van 2018 nog eens vier Fed-bestuursleden benoemen. De kans is zeer groot dat het allemaal professionals zullen zijn die geen roekeloze dingen zullen doen. Dus niet concreet de rente sneller verhogen dan de bank nu aangeeft te willen doen.
  3. Een hogere rente zou het economisch herstel in de VS in gevaar kunnen brengen en de federale overheid tientallen miljarden dollars aan extra rentelasten kosten, niet iets waar Trump op zit te wachten. Zeker omdat volgend jaar parlementsverkiezingen op de agenda staan.

Over schulden gesproken: de Fed gaf ook aan bezorgd te zijn over de hoge schulden van niet alleen de Amerikaanse overheid, maar ook van de Amerikaanse huishoudens en bedrijven.

Vrij vertaald betekent dit dat de centrale bank het schuldenkruitvat niet tot ontploffing wil brengen met te veel renteverhogingen. Al met al ziet het er sterk naar uit dat 2018 wederom een goed jaar zal worden voor aandelenbeleggers.


Edin Mujagic is hoofdeconoom van OHV Vermogensbeheer en is gespecialiseerd in (de gevolgen van) het beleid van de centrale banken. Hij heeft verschillende boeken op zijn naam staan, waaronder "Geldmoord: hoe de centrale banken ons geld vernietigen" en "Boeiend en geboeid: een monetaire geschiedenis van Nederland sinds 1814/1816". Hij studeerde monetaire economie aan de Universiteit van Tilburg. Hij schrijft op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Impact beleggen