Wouter Weijand is chief investment officer (CIO) bij vermogensbeheerder Providence Capital in Bussum. Hij schrijft columns op persoonlijke titel. De informatie in zijn columns is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies.
Column

De alternatieve manager wil snel van uw geld af

Alternative assets zijn hot, zo hot, dat geen manager uw geld langer dan strikt noodzakelijk wil vasthouden. Dan brandt men de handen aan een te lage fee.

Bij traditionele vermogenscategorieën ligt dit precies andersom. Hoe kan dat? Uw obligatie- of aandelenmanager leeft van een promillage op het beheerd vermogen.

Hoe langer men uw geld mag beheren, hoe fijner. Voor de manager van uw private equity, private debt of een infrastructuurfonds is de carry, de performance fee, vaak nog belangrijker.

Daar kijken ze naar de IRR, de Internal Rate of Return. En dan duurt het soms drie tot vijf jaar voordat het ingelegde geld door de manager wordt gecalled om echt te worden belegd (en dus daarvoor niets opbrengt). Deze manager berekent z’n performance fee op basis van de IRR van de werkelijk belegde gelden.

Niet-renderende bedragen

Veel fondsen komen niet verder dan 35-40% gemiddeld belegd kapitaal over de gehele looptijd van een fonds, ook omdat er al snel na realisering van het resultaat geld worden teruggegeven.

Dat zou de IRR alleen maar kunnen omlaag duwen, dus weg ermee, het wordt zo snel mogelijk teruggestort naar de klant of de overkoepelde fund-of-fundmanager. Die ziet dan nog jarenlange niet-renderende bedragen op z’n spaarrekening, tot het moment waarop het fonds definitief tot uitkering komt.

Een IRR van bijvoorbeeld 15% en een average invested capital van 40%, leidt zo tot een total return (TR) van 6%. Ik heb inmiddels al heel wat conference call’s achter de rug, waarbij de fundmanager of dconsultant een diepe stilte liet vallen als ik deze uitdaging aan de orde stelde.

Geen baarden of geitenwollensokken

Als je in een bubbel leeft en het geld klotst tegen de plinten op, dan is het niet leuk om dit soort vragen te krijgen. Wilt u dat dan ook niet doen? Uw telefoonrekening gaat namelijk over de duur van het gesprek, niet over de momenten, waarop iets gezegd werd…..(ziet u wel, hoe eenvoudig het is?).

In deze alternatieve wereld hoeft u niet op zoek te gaan geitenwollen sokken of baarden. Beide heb ik trouwens al. Ik zou u echter wel een goede rekenmachine aanraden.

En naar fondsen, die snel volledig belegd zijn of semi-open end zijn, zodat de verwatering van IRR naar TR beperkt blijft. Die zoektocht is trouwens helemaal geen sinecure. Ik ben er maanden door van de straat.

Maar anders dan bij de hedgefondsen, die ook hun eigen fee-wereld hadden gecreëerd (en nu gelukkig weer terug op aarde zijn beland), heeft u bij alternatieve, illiquide beleggingen vaak een beter beeld van waarin belegd wordt en ogen de resultaten prettiger.

  

 


Wouter Weijand is chief investment officer (CIO) bij vermogensbeheerder Providence Capital in Bussum. Hij schrijft columns op persoonlijke titel. De informatie in zijn columns is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies.

Assetallocatie