Hans Janssen Daalen is sinds 2003 algemeen directeur van Dutch Fund & Asset Management Association (Dufas). Dufas behartigt de gemeenschappelijke belangen van in Nederland werkzame vermogensbeheerders. Hiervoor zat hij onder andere in het bestuur van EFAMA, het European Fund and Asset Management Association en was hij senior vice-president bij Robeco.

Column

Actieve assetmanagers zullen altijd van meerwaarde blijven

Hans Janssen Daalen, algemeen directeur van Dufas, antwoordt op de vraag van VEB-voorzitter Paul Koster in het vorig nummer van IEXProfs: Is in een onzekere wereld passief beleggen een goede keuze?

Het zijn woelige tijden voor beleggers. De digitale revolutie verandert onze economie in hoog tempo. De geopolitiek wordt gereset. President Trump verrast de wereld iedere keer opnieuw. Onzekerheid en complexiteit nemen hand over hand toe. Laat ik maar direct met de deur in huis vallen: duidelijke beleggingskeuzes maken is nodig om in deze onzekere wereld rendement te kunnen behalen.

Dat kan prima in combinaties met passief beleggen. Maar niet alleen met passief. Velen hopen een beter rendement te kunnen behalen dan beleggingsproducten die de indices volgen. Logisch, niemand wil stuurloos zijn overgeleverd aan alle stromingen van de grote oceaan. Het maken van die juiste keuze is echter niet eenvoudig. Die keuze moet altijd worden bepaald in een functie van risico, rendement en kosten.

Een van deze drie aspecten laten prevaleren, leidt onherroepelijk tot teleurstellingen. Juist in deze tijden van turbulente geopolitieke verhoudingen zien wij wereldwijd grote verschillen in economische groei. Goede diversificatie van beleggingsportefeuilles is dan essentieel om een goed rendement te behalen. In sectoren waar positieve ontwikkelingen worden verwacht, loont het dan wel degelijk om actief te selecteren.

"Juist in deze tijden van turbulente geopolitieke verhoudingen zien wij wereldwijd grote verschillen in economische groei"

Markten bestaan bij de gratie van verschillende meningen

Actieve assetmanagers zullen altijd van meerwaarde blijven om nieuwe manieren van beleggen te ontwikkelen. De effectenbeurzen bestaan immers bij de gratie van verschillende meningen en inzichten hoe financiële markten zich zullen ontwikkelen en de impact die dat heeft op de effectenkoersen.

Aan de distributiekant passen Nederlandse banken robo-advies meer en meer toe om de beslissingen over beleggingsstrategieën voor klanten op verantwoorde wijze te structureren. Het menselijk denken en handelen wordt steeds vaker versterkt met digitale hulpmiddelen.

In ons land waar een totaal provisieverbod geldt, en dus expliciet voor beleggingsadvies moet worden betaald, zien wij een toenemend aantal marktpartijen ook gebruik maken van roboadvies om grote groepen beleggers toch guidance te bieden. Een goede zaak. Beleggen vraagt om doordachte activiteit. En zo is het.


Hans Janssen Daalen geeft het stokje van deze doorgeefcolumn door aan Theo Cocken van Cardano. Hij reageert op de stelling van Janssen Daalen: Passief beleggen: verband met instabiliteit?

Hans Janssen Daalen is sinds 2003 algemeen directeur van Dutch Fund & Asset Management Association (Dufas). De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Online magazine ETF's