Column

Passief beleggen: nu nog moeilijker

Beleggers moeten bij de selectie van ETF's op dezelfde manier te werk gaan als bij het kiezen van actieve fondsen. Anders lukt het niet.

Op 31 mei hield Dag Rodewald, hoofd sales in Duitsland en Oostenrijk van UBS ETF, een lezing met als titel Are you making the most of passive investing? Hij gaf een paar researchideeën hoe ETF's te analyseren.

Het thema van zijn lezing is hoogst relevant. Ook ik denk er vaak over na. Want met de komst van steeds meer nieuwe uitgevers van ETFs en indices is een ding zeker: het aantal ETF's zal ook de komende jaren nog flink toenemen. In dit enorme en groeiende aanbod van ETF's is het steeds moeilijker de juiste exemplaren te vinden. Dat vraagt om oplossingen.

Meer concurrentie

De groeiende concurrentie tussen de aanbieders van traditionele ETF's heeft geleid tot dalende prijzen. Deze prijzenoorlog speelt niet bij ETF's die thema's dan wel speciale strategieën volgen. Bij strategieën moet worden gedacht aan factor beleggen, duurzaam beleggen of impact investing.

Maar niet alleen de aanbieders van ETF's voeren een harde strijd met elkaar. Dat gebeurt ook tussen de ruim 200 aanbieders van indices. Met de komst van in-house indexation zal deze strijd verder verharden. Dat geldt dan met name voor ETF's die meer doen dan een traditionele index volgen. Voor beleggingsspecialisten is het duidelijker dat de ETF-markt met de dag complexer wordt. Volgens mij is dat geen probleem, zolang ETF's op dezelfde manier worden genalayseerd als actieve beleggingsfondsen.

Van elke onderliggende index moeten de kansen en risico's in kaart worden gebracht. Meneer Rodewald toonde aan dat het belangrijker is de beste index te kiezen dan de beste ETF die een bepaalde index volgt. Daarom is het voor beleggers vooral belangrijk om te begrijpen hoe indices zijn samengesteld.  Rodewald komt met het voorbeeld van ETF's, die handelen in bedrijfsobligaties, genoteerd in Amerikaanse dollar.

Beleggers kunnen in dat geval kiezen voor een belegging in Amerikaanse bedrijfsobligaties, of voor bedrijfsopbligaties wereldwijd, mits genoteerd in dollars. De prestaties van beide obligatiecategorieën lopen sterk uiteen. Het maakt nogal uit of alleen in Amerikaanse bedrijfsobligaties wordt belegd, of in bedrijven wereldwijd. 

Mét factoren

Ook lastig: indices en ETF's die niet een gehele markt volgen maar slechts een deel ervan, zonder dat beleggers daarvan op de hoogte zijn. Dat geldt bijvoorbeeld voor de Barclays US Aggregate Bond Index. Wel of niet een gehele markt volgen heeft uiteraard ook consequenties voor de risicorendementsverhouding van een ETF.

Nog ingewikkelder wordt het met factorbeleggen, waar de vele indices, die zijn geconstrueerd om een van de factoren te volgen, totaal verschillend van elkaar kunnen zijn. Voor een smart bèta-belegger is het daarom essentieel om te begrijpen op basis van welke regels een index is samengesteld. Hoe zit het bijvoorbeeld met de weging? Welke aandelen zijn wel en welke niet buitengesloten?

Probleem met factorbeleggen is dat een factor niet in elke periode zal outperformen. Dat is de reden dat beleggers hun kapitaal van factor naar factor verhuizen. Dat lukt natuurlijk alleen als deze beleggers de markt kunnen timen. Zoals u weet is dat een hachelijke zaak. De simpelste oplossing van dit probleem is de keuze voor een multifactor-ETF. Tenminste, als de belegger weet hoe de verschillende factoren in de ETF zich met elkaar verhouden. Alleen dan kan worden bepaald hoe de ETF zal reageren op verschillende marktomstandigheden en kan dus een risicorendementsanalyse worden gemaakt.

Samenvatttend

De Europese ETF-industrie heeft een bijzondere periode achter de rug van zestien jaar van stormachtige groei, zowel wat betreft het beheerde ETF-vermogen als het aantal gelanceerde producten. Aan deze groei zal niet snel een einde komen. Het groeiend aantal ETF's biedt beleggers extra kansen. De prijs die hiervoor moet worden betaald, is een hogere markt- en productencomplexiteit. Daar ging het in mijn vorige column over.

Deze extra complexiteit dwingt beleggers zorgvuldig te onderzoeken welke ETF's het beste bij hun beleggingsstrategie passen. Zoals gezegd, beleggers moeten bij de selectie van ETF's op dezelfde manier te werk gaan als bij het kiezen van actieve fondsen. Anders lukt het niet.


Detlef Glow is hoofd research EMEA bij Lipper, een onafhankelijk fondsbeoordelaar. Glow heeft een MBA Financial Services van de University of Wales/Cardiff en een BA in Business Administration. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Impact beleggen