Marcel Tak is dé special product-specialist van IEX en IEXProfs, maar schrijft ook graag over rente, obligatiemarkt en toezicht als hij zich daartoe geroepen voelt. "De financiële sector is in belangrijke mate bezig met het verplaatsen van lucht. De werkelijke toegevoegd waarde is beperkt. In mijn columns wil ik relativeren, tegenwicht bieden en zo mogelijk de andere kant van de medaille laten zien."

Column

Beleggen met certificaten: grensgeval

Ik ben fan van indexbeleggen en van gestructureerde producten. De combinatie kan interessante rendementen opleveren

In de beleggingswereld is alles relatief. We meten onze prestaties af aan wat anderen aan rendement hebben behaald. Meestal is een benchmarkindex de referentie om te beoordelen of er goed is gepresteerd. Het is de nagel aan de (zelfgecreëerde) doodskist van actief beheerde fondsen.

Telkens weer worden zij geconfronteerd met de feiten die aantonen dat een groot deel niet in die missie slaagt. De keuze voor passieve indexfondsen is daarom een logische. De consequentie van indexbeleggen is dat "veilig" de goede en slechte indextijden worden meegemaakt. De goede zijn natuurlijk leuk, maar de slechte geven minder voldoening.

Maar kennelijk vinden veel beleggers een flinke negatief resultaat op hun (index)belegging aanvaardbaar, in de wetenschap dat collega beleggers net zo hard mee lijden. Eigenlijk is indexbeleggen typisch geschikt voor de Nederlandse situatie. Met een indexfonds komt je beleggingskop niet boven het maaiveld. Dat geeft onder alle omstandigheden een gevoel van comfort.

Fan van indexbeleggen

U weet dat ik een fan ben van indexbeleggen, maar ook van (sommige) gestructureerde producten. De combinatie van beide instrumenten kun je zelf geformuleerde doelstellingen nastreven. Natuurlijk met het risico een (sterk) afwijkend resultaat ten opzichte van de benchmark te realiseren. Maar wel met de gedachte dat op lange termijn betere en meer solide resultaten zijn te behalen.

Stel bijvoorbeeld dat u als belegger of als adviseur te maken krijgt met een (zelf)geformuleerde doelstelling om het resterende deel van het jaar zo'n 5% rendement te behalen. Dat valt niet mee. Obligaties brengen u niet veel verder. Aandelen kunnen natuurlijk best met dat percentage stijgen, zeker inclusief als het te ontvangen dividend wordt meegerekend.

Maar het kan ook helemaal de verkeerde kant op gaan. U of uw klant willen niet voor de volle 100% aan dat neerwaartse risico blootgesteld worden. Een mogelijkheid is een combinatie van Bonus Certificaten op de Eurostoxx50 index aan te schaffen. Het gaat om zogenaamde long certificaten en reverse certificaten.

Eigen hedgefonds

De long certificaten geven rendement zolang de index gedurende de looptijd niet op of onder een vooraf vastgesteld niveau zakt. De reverse certificaten geven rendement als de onderliggende index gedurende de looptijd niet op of boven een vooraf vastgesteld indexniveau uitkomt. Met een combinatie van deze certificaten creëert u uw eigen hedgefonds.

Op de Duitse markt zijn honderdduizenden certificaten verkrijgbaar. Om precies het gewenste risico-rendement te verkrijgen is een kleine zoektocht nodig. Ik vind, met de doelstelling van 5% in het achterhoofd, de volgende combinatie van Bonus Certificaten op de ES50, beiden aflopend eind december 2015 als mogelijkheid.

De actuele stand van de ES50 is 3600 punten.

  Barrière Bonus Reverse Koers
Long Capped Bonus 2750 euro 3800 euro nvt 36,20 euro
Reverse Capped Bonus 4400 euro 2200 euro 5000 euro 26,60 euro

 

Het Long Capped Bonus certificaat (LCBC, ISIN: DE000TD2GMC7) lost af op 38 euro (0,01 * 3800) als de ES50 tot en met december 2015 nooit op of onder de 2750 punten staat. Ten opzichte van de actuele koers van de ES50 van 3600 punten is dat een maximaal getolereerde koersdaling van 24%. De actuele koers van het certificaat is 36,20 euro. Dat betekent een rendement van 5,0% als aan die voorwaarde is voldaan.

Het Reverse Capped Bonus certificaat (RCBC, ISIN: DE000CC8V9R8)) lost af op een maximale koers van 28 euro. Die koers wordt berekend door de reverse koers te verminderen met de bonuskoers, vermenigvuldigd met de factor 0,01. De maximale aflossing vindt plaats als de ES50 tot en met december 2015 niet op of boven de 4400 punten uitkomt. Dat betekent een getolereerde koersstijging van 22%. De actuele koers van het certificaat is 26,60 euro, waardoor het (maximale) rendement uitkomt op 5,3%.

Half om half

Door nu de ene helft in de LCBC te stoppen en de andere helft in RCBC wordt een rendement van iets mee dan 5% behaald als de ES50 tot eind 2015 tussen de 2750 en 4400 punten blijft. Natuurlijk kan het misgaan en kan de ES50 buiten de gegeven grenzen geraken. Als de ES50 op of onder de 2750 punten komt, vervalt de bonusaflossing van de LCBC op 38 euro.

De aflossing wordt dan gelijk aan de stand van de ES50 eind 2015, vermenigvuldigd met 0,01. Als ES50 op bijvoorbeeld 2200 punten eindigt, is de aflossing op 22 euro. Als de ES50 op of boven de 4400 punten komt, is de aflossing op de RCBC gelijk aan de reverse koers minus de eindstand van ES50 maal 0,01. Eindigt de ES50 eind 2015 op 4600 punten, dan is de aflossing gelijk aan 4 euro ((=5000 -4600) * 0,01).

De gevolgen van een doorbraak van de bovengrens zijn daarmee ernstiger dan een doorbraak van de ondergrens. Wat zijn nu de rendementsperspectieven van de combinatie van certificaten, mede in relatie tot de ES50 index. Ondertaande grafiek geeft de scenario's van een ES50 tussen -50% en +50% ten opzichte van de actuele stand.


 

Enkele conclusies

  • Bij een ES50 koersdaling van meer dan 24% doet u het beter dan de index, maar is het resultaat wel negatief.
  • Bij een koersdaling van 24% tot en met een koersstijging van +3,5% haalt u een positief resultaat en doet u het beter dan de ES50.
  • Bij een koersstijging van de ES50 met +3,5% tot en met +22% haalt u een positief resultaat, maar doet de constructie het wel slechter dan de ES50.
  • Bij een koersstijging van ES50 met meer dan 22% haalt u een (sterk) negatief resultaat en doet u het uiteraard (veel) slechter dan de ES50.

Met dit basisscenario kunt u verder aan de slag. Wilt u die scherpe koersval bij een indexstijging van 22% of meer niet, dan kunt u minder reverse en meer long certificaten kopen. Bent u bereid nauwere marges te hanteren, dan gaat het mogelijke rendement omhoog, maar neemt het risico dat de ES50 buiten de grenzen komt natuurlijk toe.

Daarnaast kunt u ook langere of juist kortere looptijden combineren. Let u in alle gevallen op het debiteurenrisico dat u loopt op de uitgevende instelling.


Marcel Tak is zelfstandig beleggingsadviseur en oprichter/beheerder van het Bufferfund. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Online magazine duurzaam beleggen