Wouter van Leusen is financieel planner, coach en eigenaar van Financieel Bewust Zijn. Daarnaast is hij partner van Stanwende.nl.

Column

Winnen in een verloren decennium

Er is een waslijst van redenen om nu niet in te stappen. Maar beleggen loont, ook in bange tijden.

Een paar weken geleden sprak ik een cliënt over zijn vermogenspositie en financiële planning. Hij zei:

"Wouter, ik ga nu niet instappen. Kijk eens naar de situatie in Oekraïne! En dan die dreiging van IS en de oorlog in Syrië. We hebben de mogelijke Grexit van Griekenland en dichtbij huis in Groningen verzakt de grond en scheuren de huizen als gevolg van gaswinning. Ik kan het helemaal niet meer overzien. Deze opeenstapeling van ellende is toch geen basis om te beleggen?"

Dit soort angstige gevoelens zijn niet nieuw voor mij. Ik hoor ze iedere week en men spreekt over de lost decade. De eerste tien jaar van de 21e eeuw werden namelijk ervaren als financieel beroerd, door alle gebeurtenissen in de wereld in zo’n korte tijd.

Wereldwijde kenmerken van The Lost Decade

 • Twee oorlogen: ‘US and Britain strike Afghanistan’. New York Times, 2001. ‘Bush orders start of war on Iraq’. New York Times, 2004
 • Twee recessies: ‘Will there be a double dip?’ The Economist, 2002. ‘How today’s global recession tracks the great depression’. Financial Times, 2009
 • Twee periodes van hoge werkeloosheid: ‘Welcome to the amazing jobless recovery’. Bloomberg Business week, 2003. ‘US unemployment rate hits 10.2%, highest in 26 years’. New York Times, 2009
 • Huizencrisis: ‘US home prices continue record slide’. Los Angeles Times, 2009. ‘Foreclosures hit record high’. Wall Street Journal, 2010
 • Kredietcrisis: ‘Wall Street in crisis na val zakenbanken’. NRC, 2008. ‘Corporate bond defaults hit record’. Financial Times, 2009

Uit alle ellende valt toch heel veel te leren. Vrijwel iedereen was op de een of andere manier bij één van deze rampscenario’s betrokken. Voor velen was het een wankele periode met onrust en onzekerheid. De vraag is of je deze tien jaar werkelijk als verloren moet beschouwen, financieel gezien.

De S&P 500-index geeft, als de beursindex van de Verenigde Staten, een betrouwbaar beeld van de ontwikkelingen op die aandelenmarkt. Een belegging van 100.000 dollar in 2000 was na tien jaar ruim 91.000 dollar waard, een verlies van ruim 9%. Maar, kijken we naar de andere kant van het spectrum en nemen we een risicoloze lening van de Amerikaanse overheid met een looptijd van een maand, dan had die na tien jaar circa 131.000 dollar opgeleverd.

Niks ‘lost’ dus!

Niks geen lost decade

De wereld is groter

En de financiële wereld is groter dan Amerika alleen. Neem bijvoorbeeld de opkomende markten zoals Indonesië en Peru, beleggingen in kleine bedrijven (smallcaps) en Europese obligaties.

Als je dat allemaal optelt bij Amerika krijg je een beter inzicht hoe markten en beurzen al dan niet gepresteerd hebben, met de bijbehorende mogelijkheden en kansen.

Een goed voorbeeld is meneer X. Hij dacht in 2000: Een nieuw millennium, nieuwe rondes, nieuwe kansen. Uiteraard wist hij niet wat er allemaal zou gebeuren en welke rampen zich zouden aandienen. Wel heeft hij nagedacht over zijn privé en zakelijke doelen en heeft hij hulp gezocht bij een onafhankelijke vermogensplanner.

In overleg hebben zij de basis gelegd voor een gedegen financieel plan. Zijn gegevens:

 • 40 jaar
 • Gehuwd, met drie opgroeiende kinderen
 • Neutraal beleggersprofiel met 50% aandelen en 50% obligaties
 • Te beleggen spaargeld 100.000 euro
 • Beleggingshorizon van circa twintig jaar

Niks verloren

Meneer X zag zijn goed gespreide beleggingsportefeuille van 100.000 euro in The Lost Decade aangroeien tot 148.000 euro. Allesbehalve lost!

(Voor de volledigheid: de aandelen waren belegd in wereldwijde indextrackers met accenten op value en small en opkomende markten. Voor obligaties is een indextracker van Europese obligaties aangehouden. Om het valutarisico uit te sluiten is gerekend in euro’s)

De les die we uit bovenstaande kunnen leren is dat in een decennium waarin zich allerlei rampscenario’s hebben voorgedaan, desondanks een substantiële groei van vermogen plaats vond. Niet meer en niet minder.

Kortom:

 • Laat je niet leiden door de waan van de dag.
 • Maak een financieel plan.
 • Beleggen loont, ook in bange tijden.
 • Spreiding is essentieel.
 • Het instapmoment is van ondergeschikt belang.
Wouter van Leusen is financieel planner, coach en eigenaar van Financieel Bewust Zijn. Daarnaast is hij partner van Stanwende.nl. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Assetallocatie