Peter van Kleef was tot en met 2014 hoofdredacteur van IEXProfs.

Hij is sinds 2001 actief in de financiële journalistiek met een uitgebreid freelance-verleden en een lange geschiedenis bij IEX. Hij is ook de bedenker en samensteller van de IEX Fonds 40 en de IEX Defensieve 30

. Sinds 2015 is Van Kleef chief editor Investment Writing & Translations bij Robeco.
Column

Hotel California in obligatiemarkt

Zitten beleggers straks vast, opgesloten in de obligatiemarkt? Voor hun eigen veiligheid, natuurlijk.

Het kan u niet ontgaan zijn, er is een discussie gestart over het heffen van uitstapkosten bij obligatiefondsen. De grote vrees is dat beleggers massaal uit vastrentende fondsen stappen zodra de Federal Reserve de rente verhoogt, of duidelijk wordt dat de bank dat gaat doen. Vanuit beleggersoogpunt is het draaien uit obliagties naar aandelen of alternatives een prima zet, op zo'n moment.

Het probleem is dat wanneer iedereen dat doet, er een heel ander beeld ontstaat. Dan wordt het dringen bij de nooduitgang en zal de kudde elkaar in blinde paniek vertrappen. Gedwongen verkopen bij fondsen zullen de sell off versterken. Ondertussen hebben we nog anderhalf jaar, misschien twee jaar, als alles loopt zoals nu verwacht wordt. "Tom Poes, verzin een list", je hoort het Olivier B. Bommel zeggen.

Die list kan dus bestaan uit het heffen van exit fees, met name voor grote beleggers. Dat idee werd geopperd door marktleider BlackRock en ook de Federal Reserve zit op de lijn. De vergelijking met Hotel California kan niet uitblijven. "You can check out any time you like, but you can never leave." Beleggers die hun veiligheid zochten bij de bondmarket, moeten straks een hoge prijs betalen. 

Dat wordt kiezen tussen een wegloopboete of blijven zitten terwijl je weet dat het hotel wellicht op instorten staat. Kan een systeemcrash voorkomen worden door beleggers bijna te dwingen om te blijven zitten - uit eigen belang natuurlijk wantbij een systeemcrash is niemand gebaat. Het is een prisoner's dilemma pur sang. 

Zandzakken
Ondertussen slepen veel van de grote obligatiefondsen zelf ook hun zandzakken aan, ruim voordat het water over de dijken klotst. Ze bouwen robuuste kasposities op, zodat de exodus van beleggers niet meteen tot het gedwongen liquideren van posities hoeft te gaan. 

Cijfers van Morningstar en Credit Suisse geven aan dat er gemiddeld zo'n 10% aan cash wordt aangehouden nu. Behalve dat dit het risicoprofiel van een fonds verandert, duidt het er vooral op dat het probleem dat zich nu als donkere wolken on de verte aankondigt, serieus is en ook serieus genomen wordt. 

 

Duidelijk lijkt wel dat we aan de vooravond van historische tijden staan voor de obligatiemarkt, die – we vergeten het nog wel eens – een stuk groter is dan de aandelenmarkt. De discussie over uitstapkosten is een teken aan de wand, een prelude van bijzonder spannende tijden. 


Peter van Kleef was tot en met 2014 hoofdredacteur van IEXProfs. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Assetallocatie