Onder het pseudoniem Short & Sticky schrijven Pieter Kort en Peter van Kleef, respectievelijk hoofdredacteur van IEX en IEXProfs, over ontwikkelingen in de markt. Op eigenzinnige wijze leggen ze kleine details en grote trends onder het vergrootglas.
Column

Rabo buigt voor vox populi

Wat is er eigenlijk mis met een welverdiende bonus, Rabobank? Dit is niet de oplossing, al moeten excessen aangepakt.

Rabobank schaft de bonus voor de raad van bestuur af. En ook voor de 35.000 mannen en vrouwen die onder de cao van de bank vallen, is de variabele beloning afgeschaft. Het kan u niet ontgaan zijn, gisteren. Hieronder nog even de tekst uit het persbericht.

De variabele beloning van de raad van bestuur Rabobank Nederland is afgeschaft. Dit besluit van de raad van commissarissen volgt op het eerdere besluit om over de jaren 2012 en 2013 geen variabele beloning toe te kennen aan de raad van bestuur. Rabobank sloot eerder dit jaar een versoberde nieuwe cao af voor haar 35.000 medewerkers in Nederland. Hierin is afgesproken om tot en met 2015 een nullijn te hanteren voor de vaste salarissen. Ook daarin is de variabele beloning afgeschaft.

Wout Dekker, voorzitter van de raad van commissarissen, legt uit hoe de bank tot dit besluit is gekomen:"Met het afschaffen van de variabele beloning van de raad van bestuur komen we tegemoet aan de opvattingen van onze belangrijkste stakeholders: onze klanten en leden. Daarnaast houden we ernstig rekening met de gevoelens die breed in de Nederlandse samenleving leven als het gaat om de beloning van bankbestuurders. De raad van commissarissen heeft geconcludeerd dat een variabele beloning van bestuurders niet meer goed verenigbaar is met de functie van een maatschappelijk verankerde bank zoals de Rabobank."

Onderbuikgevoelens in de maatschappij ('bankiers zijn graaiers') en de functie van een maatschappelijk verankerde bank staan het bonusbeleid in de weg, volgens Dekker. Het is opmerkelijk dat de vox populi voor de ommezwaai zorgt bij de grootste bank van Nederland. Op de knieën gebracht, zonder dat Occupy Croeselaan hun kampement hoefde op te slaan voor het Utrechtse hoofdkantoor. Precies zoals de bank ook al de eerste was, internationaal zelfs, die uit imago-overwegingen de stekker uit de wielerploeg-met-dopingverleden trok.

Het opschonen van de sector, wie gaat het doen? "De Raaaaaaaaabo gaat het doen!"

 

 

Toch vraag ik me af of dit meer is dan een charme-offensief, een stap die alleen voor de bühne wordt gemaakt. Het wegvallen van bonussen en variabele beloningen-die-geen-bonus-heten kan op tal van andere manieren worden opgevangen. Hogere vaste beloning, bijvoorbeeld. Willen we daar naar toe, met z'n allen? Slapend op het pluche met de Van Bommels op het eikenhouten bureaublad, want het geld komt toch wel binnen?

Bonussen hebben een plaats
Of willen we het niet compenseren met een hogere vaste beloning en toe naar een duttende ambtenarenbank, waarbij elke prikkel om het onderste uit de kan te halen ontbreekt, ook bij de bank die te pas en te onpas roept dat ze 'het klantbelang centraal gaat stellen'. Natuurlijk moeten excessen worden aangepakt en mogen gewetenloze graaiers in krijtstrepen best op het marktplein in het schavot worden geplaatst.

 

 

Maar een bescheiden bonusregeling heeft zo zijn plaats. Goed werk mag, nee moet, worden beloond met een vooraf vastgelegd extraatje. De prikkel moet er blijven. Het is beter de bonusvoorwaarden aan te passen, zodat op die manier de prikkel minder snel pervers wordt. Niet alleen keiharde omzetcriteria, maar andere voorwaarden waarbij het klantbelang niet in het geding komt.

Sterker nog, bij een bank die 'het klantbelang' plotseling zo hoog in het vaandel heeft, moet dat klantbelang ook meetbaar zijn (anders is het loos geklets). Reken medewerkers daar dan op af. Een beetje bank moet dat toch voor elkaar kunnen krijgen. Daar op inzetten en dat transparant neerzetten is beter dan bonusblabla voor de bühne die eventjes als een verkwikkende regen neerdaalt op het murwgebeukte volk, maar uitendelijk geen zelfreinigend vermogen blijkt te hebben omdat we wat links verdwijnt rechts weer opvangen. 

  

 


Pieter Kort & Peter van Kleef zijn hoofdredacteur van respectievelijk IEX en IEXProfs. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Assetallocatie