Zitten de opbrengsten van securities lending er ook in verwerkt?