Recensie: AEX 7,5% Memory Coupon

Aanbieder: RBS
Uitgever: RBS (rating S&P: A)
Looptijd: 5 jaar
Onderliggend: AEX
Hoofdsomgarantie: geen
Inschrijving: à 100%, introductie door verhandeling
ISIN-code: NL0010048633

Doelstelling
Het behalen van een rendement van maximaal 7,5% per jaar, op basis van de gedachte dat de AEX index op de peildata, in ieder geval de laatste peildatum, niet lager staat dan 220 punten.

Werking
De note heeft een looptijd van vijf jaar en kent de AEX index (de 25 meest verhandelde aandelen, genoteerd aan Euronext Amsterdam) als onderliggende waarde. De startwaarde van de AEX (belangrijk bij bepalen aflossing) is 321,87 punten. Jaarlijks wordt op de peildatum de stand van de AEX index vastgesteld. Als de index op of boven 220 punten noteert, is er een uitkering van 7,5%. Als de AEX minder dan 220 punten noteert, is de uitkering over dat jaar 0%.

Echter, als op één van de volgende (jaarlijkse) peildata de index weer op minstens 220 punten staat, worden naast de uitkering van 7,5% over het betreffende jaar, ook de eerder niet uitgekeerde coupons, alsnog uitbetaald. De aflossing wordt eveneens bepaald aan de hand van de stand van de AEX. Als de index op de einddatum op minimaal 220 punten staat, is de aflossing op 100% (daarnaast is er de 7,5% uitkering).

Als de index minder dan 220 noteert, neemt de belegger het gehele koersverlies van de AEX ten opzichte van de startwaarde voor zijn rekening. Twee extreme voorbeelden op de einddatum:

• Als de AEX op de einddatum op 221 punten staat is de aflossing op 100% en keert de note de 7,5% coupon uit plus de eventueel gemiste coupons uit de voorgaande jaren.
• Als de AEX op de einddatum op 219 punten staat is er geen 7,5% coupon.

Daarnaast draagt de belegger het verlies ten opzichte van de startwaarde. Dat verlies is 31,96% waardoor de aflossing gelijk is aan 68,04%.

Sterke punten
De AEX mag flink dalen (tot circa 31,65%) om toch een uitkering van 7,5% te verkrijgen. Jaarlijkse toets, zodat bij herstel van de index, na een meer dan 31,65% daling, opnieuw een 7,5% uitkering mogelijk is met daaraan gekoppeld de uitbetaling van eventueel niet uitgekeerde coupons. Voorwaardelijke bescherming van de hoofdsom.

Zwakke punten
Gelimiteerd rendement (maximaal 7,5% op jaarbasis) terwijl onder ongunstige omstandigheden (AEX op einddatum met meer dan 31,65% gedaald ten opzichte van de startwaarde) een groot verlies mogelijk is.

Rendementvergelijking met onderliggende waarde(n)
Stel dat de AEX de komende jaren een gemiddeld dividendrendement van 3,5% op jaarbasis genereert. Als de AEX op alle peildata op of boven 220 punten staat, is het effectief rendement op deze note gelijk aan 7,5%, bij een (inschrijf)koers van 100%. Een rechtstreekse investering in de AEX levert meer op als de index gemiddeld met circa 4% of meer per jaar stijgt.

Bij een gematigd stijgende (minder dan 4% per jaar), een in koers gelijkblijvende of een dalende index zal de note in bijna alle gevallen beter presteren. Alleen in het geval van een scherpe koersdaling in het eerste jaar tot onder de 220 punten, zonder herstel in latere jaren, is in ene negatief scenario een directe belegging waarschijnlijk beter vanwege het mogelijk te ontvangen dividend.

Voor wie
(Aandelen)beleggers die geen sterke koersstijging van de AEX verwachten, en mogelijk zelfs een daling (tot maximaal 220 punten op de einddatum), en toch een kans willen behouden op een mooi rendement op jaarbasis.

Brochure en overige informatie
De brochure is zeer uitgebreid en geeft een uitstekend beeld van de werking van de note. Goed dat duidelijk staat aangegeven dat er forse koersschommelingen kunnen plaatsvinden rondom de peildata. Ik heb geen minpunten in de informatie kunnen achterhalen.

Verhandelbaarheid en vervolginformatie
Euronext Amsterdam notering. RBS maakt, onder normale omstandigheden, een markt in deze note met een indicatieve bied-laat spread van 075%. RBS meldt in de brochure dat tussentijds alle informatie over de note wordt gegeven. 

Opmerkingen en conclusie
Na diverse andere partijen komt nu ook RBS met een Memory Coupon Note. Deze producten kunnen vooral aantrekkelijk zijn in tijden van hoge volatiliteit, zeker als de onderliggende index fors is gedaald. Wat dat betreft voldoet de note niet helemaal aan dit timing aspect nu de AEX de afgelopen maanden fors is gestegen en de volatiliteit gedaald.

Aan de andere kant kan de belegger die na de sterke stijging huiverig is voor een koerscorrectie, en niet verwacht dat de index de komende jaren nog heel hard verder stijgt, met dit soort producten goed uit de voeten. Ook met deze RBS Memory Note. Het aardige is dat met de introductie van deze note RBS een risicodragend alternatief biedt voor de risicomijdende RBS AEX obligaties, die een volledige onvoorwaardelijke hoofdsomgarantie kennen.

Met deze risicodragende variant, en de intentie om met notes met verschillende coupongrenzen te komen, krijgt de belegger een ruime keus een (indirect) positie in de AEX in te nemen die past bij zijn risicoprofiel en visie. De verschillende AEX varianten maakt het ook mogelijk te bepalen hoeveel extra rendement een verhoogd risico kan opleveren. Van deze 7,5% Memory Note is ook een 6,5% variant beschikbaar met AEX 200 punten grens.

Deze Memory Note kan vergeleken worden met de RBS 6% AEX obligatie met rentegrens van 200 punten en een ongeveer gelijke looptijd. Met de mogelijke coupon van 6% en een actuele koers van 106,5% is het (maximale) effectieve rendement op deze risicomijdende variant circa 4,5%. Als compensatie voor het risico dat onder de AEX stand van 200 punten een fors verlies optreedt, krijgt u met de 6,5% Memory Coupon Note de kans op een extra rendement van 2% per jaar. Elke belegger kan voor zichzelf afwegen of dit een aantrekkelijke beloning is.

Ik ben aangenaam verrast door de poging die RBS doet tot scherpere spreads (verschil tussen bied en laatprijs) te komen. Dat deed de bank al met zijn kortlopende obligaties. Nu wordt aangegeven dat onder normale omstandigheden de spread van dit product 0,75% zal zijn. Dat is in ieder geval beter dan de gebruikelijke 1% die voor dit soort producten geldt.

Tot slot: mijn beoordeling is gebaseerd op de prijs van circa 98,5% bij eerste notering op 15 februari (ondanks de formele uitgiftekoers van 100%) en de vergelijkbare notering van circa 99,7% nu de AEX index 10 punten hoger staat).
 

  Cijfer Benchmark Weging
A. Rendementsperspectief 8 6,8 60%
B. Transparantie 10 6,7 20%
C. Originaliteit 6 7,1 5%
D. Vervolginformatie en nazorg 10 6,4 15%
Totaal 8,6 6,4 100%

 
Mijn eindcijfer zegt niets over het uiteindelijke rendement dat u met dit product behaalt, want dat bepaalt de markt. De beoordeling zegt wel alles over hoe het product kwalitatief in elkaar steekt en of de marketing en nazorg zorgvuldig zijn.

A. Rendementsperspectief
Het te behalen rendement moet in relatie staan tot de risico's. Het product moet een zo duidelijk mogelijk rendementsdoel hebben. Het rendementsperspectief moet passen bij de markt waarin wordt belegd.

B. Transparantie
De kansen, maar ook de risico's moeten duidelijk zijn. De informatie (website, brochure of servicenummer) moeten duidelijk maken hoe en hoeveel rendement te behalen is en welke risico's er zijn onder welke omstandigheden. De kosten van het product moeten vermeld zijn.

C. Originaliteit
Wat is de toegevoegde waarde? Is de financiële constructie zelf na te bootsen? Bovendien speelt een rol of er al soortgelijke, alternatieve producten op de markt zijn.

D. Vervolginformatie en nazorg
Hoe is de vervolginformatie na uitgifte? Wordt regelmatig een overzicht gegeven van de prestaties van het product en is er informatie over het verloop van de onderliggende waarde. Zegt de brochure hier iets over?

 


Marcel Tak is zelfstandig beleggingsadviseur en oprichter/beheerder van het Bufferfund. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Lees ook

Einde oefening RBS Nederland

03-mrt-15 16:00 - Rob Stallinga

De overname van ABN Amro is definitief mislukt. RBS trekt zich terug uit Nederland.

Achttien bonusloze RBS-handelaren

23-dec-14 16:30 - IEXProfs Redactie

Royal Bank of Scotland (RBS) heeft de bonussen van achttien handelaren teruggedraaid.

Reacties

Er zijn (nog) geen reacties geplaatst.

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord

Nieuws Meer

Fondsmanager omhelst eurozone weer

18 jan - IEXProfs Redactie

Fondsmanagers hebben bij de start van het jaar eurozone-aandelen verkozen boven die van het Verenigd Koninkrijk.

Productrecensies Meer

Goed moment inflatie-obligaties

10 jan - Marcel Tak

Zijn inflatie gerelateerde obligaties interessant nu de inflatie naar verwachting op zal lopen? Iets voor Dijsselbloem?