Recensie: Dutch Lookback Note

 

  • Dutch Lookback Note
  • Aanbieder: ABN Amro MeesPierson
  • Uitgever: ING (rating S&P: A+)
  • Looptijd: 4 jaar
  • Onderliggend: AEX
  • Hoofdsomgarantie: geen
  • Inschrijving: à 100%, tot en met 24 februari
  • ISIN Code: XS0739730744

Doelstelling
Trachten (bovengemiddeld) rendement te maken op de AEX index, daarbij gebruik makend van een eventuele koersdaling van de index in de eerste zes maanden (indicatie, minimaal eerste 5 maanden) na emissie.

Werking
De note heeft een looptijd van vier jaar. Het resultaat is gekoppeld aan de prestatie van de AEX index, waarin de 25 bedrijven met het hoogste handelsvolume aan de Amsterdamse beurs zijn opgenomen. Het resultaat van de note op de einddatum is gelijk aan het procentuele verschil tussen de startwaarde en de eindwaarde van de AEX index.

Ter bepaling van de startwaarde van de AEX wordt de laagst waargenomen stand in de eerste zes maanden (indicatie, maar minimaal vijf maanden) na de uitgifte van de note vastgesteld. Dat is de startwaarde waarop het rendement of het mogelijke verlies wordt gebaseerd. In onderstaande tabel staan enkele voorbeelden, waarbij is uitgegaan van een beginkoers van de AEX op 320 punten (dus niet de startwaarde!) en een dividendrendement van 15% over vier jaar tijd. 

Sterke punten
Bij koersdaling AEX na emissie is er kans op lagere startwaarde, en daarmee hoger rendement (of lager verlies).

Zwakke punten
De note keert geen dividend uit (huidig dividend mogelijk 3,75% op jaarbasis).

Rendementvergelijking met onderliggende waarde(n)
In principe volgt de note de AEX één-op-één. Het verschil met een directe belegging is dat de houder van de note geen dividend ontvangt. Dat betekent dat de houder van de note bij een dividendrendement van circa 3,75%, na vier jaar een achterstand heeft op de index van minstens 15%.

In ruil daarvoor profiteert de belegger va de laagste koers in de zes (minimaal 5) maanden na emissie. Om een hoger rendement te behalen dan een directe belegging moet de AEX in de eerste zes (indicatie, minimaal 5) maanden na de emissie met minstens 15% dalen. 

Voor wie
Beleggers die positief zijn over de toekomstige ontwikkeling van de AEX index, maar in de eerste zes (indicatie) maanden na emissie een koersdaling van minstens 15% verwachten, of in ieder geval voor waarschijnlijk houden. 

Brochure en overige informatie
De brochure legt de werking van de note op zichzelf goed uit. De voorbeelden zijn goed, en laten een volledig beeld zien van de mogelijkheden op de einddatum. Toch heb ik stevige kritiek. Een klein puntje is dat gemeld wordt dat de AEX uit de 25 grootste Nederlandse bedrijven bestaat. In werkelijkheid gaat het om de 25 bedrijven met de hoogste omzet aan Amsterdam Euronext.

In de wervende openingszinnen staat dat de belegger 100% participeert in de AEX-index. Ik zie daar liever staan dat de belegger 100% participeert in de koersontwikkeling van de index. Maar het belangrijkste is de beperkte en onvolledige informatie over de koersontwikkeling van de note na emissie. Er wordt gesteld dat tijdens de lookback-periode een daling van de index een beperkte invloed heeft op de waarde van de optie en daarmee op de waarde van de note.

Formeel is dit juist, maar nergens wordt de snelle uitloop van de tijdswaarde van de gebruikte opties genoemd. Beleggers moeten er rekening mee houden dat, zelfs bij een beperkte koersdaling van de index, de note aan het eind van de lookback periode mogelijk 12% is gedaald. In de conclusie licht ik dat nader toe.

Verhandelbaarheid en vervolginformatie
De note krijgt een Euronext Amsterdam notering. ING maakt, onder normale omstandigheden, een markt met een maximale bied-laat spread van 1%. Op de website van ING wordt vervolginformatie gegeven. 

Opmerkingen en conclusie
Lookback-notes zijn met name interessant als de onderliggende waarde in de voorgaande periode flink is gestegen. Een correctie ligt dan altijd op de loer. Met een lookback note kan van zo’n koersdaling geprofiteerd worden. Feitelijk probeert deze constructie het timingprobleem wanneer in te stappen, voor de belegger op te lossen. Wat dat betreft is, na de forse koersstijging in de afgelopen maanden, de timing van deze note goed.

Als de koersdaling toch niet optreedt, kan toch ook geprofiteerd worden van een verdergaande koersstijging. Of het product werkelijk aantrekkelijk is hangt af van de precieze karakteristieken van de note. Voor deze lookback note ben ik niet heel enthousiast. De lookback periode is met circa een half jaar (of mogelijk nog wat minder), behoorlijk kort. Vanwege het hoge (verwachte!) dividendrendement van de AEX moet in die korte periode een forse koersdaling plaatsvinden (circa 15%) om met de note een beter rendement te behalen dan via een directe belegging in de AEX.

De meeste voorgangers van deze lookback note hadden, naast de mogelijkheid te profiteren van een koersdaling, ook nog een voorwaardelijke bescherming tegen koersdalingen ten opzichte van de startwaarde. Dat heeft deze note niet. Dat heeft ook consequenties voor het mogelijke tussentijdse koersverloop. In feite is de lookback optie, die in deze note is ingebouwd, na zes maanden uitgewerkt.

Stel de index daalt niet gedurende de indexperiode maar blijft gelijk of stijgt. Er wordt dan geen lagere startwaarde vastgesteld ten opzichte van de beginstand van de AEX. Aan het eind van de lookback periode resteert een note die de AEX 1 op 1 volgt, zonder dividend. De note zal dan minstens het verwachte gemiste dividend over de resterende looptijd van 3,5 jaar verdisconteren. Laten we aannemen dat dit dividendpercentage voor de resterende 3,5 jaar circa 12% is. Dat betekent dat de note na een half jaar 12% achterstand op de index heeft. Dus als de AEX met 10% is gestegen zal de note dan gelijk in koers zijn gebleven of zelfs licht gedaald. 

Stel dat de koers na emissie in de lookback periode wel daalt. In principe zal de note aan het eind van de lookback periode dan 12% lager staan, tenzij de index weer is gestegen vanaf het laagst waargenomen punt. Dan zal de daling minder dan 12% zijn. Stel dat de beginwaarde van de AEX 320 punten is, en de index daalt in eerste instantie tot 290 punten en eindigt de lookback periode op 300 punten. De AEX staat dan bijna 4% hoger dan de startwaarde, maar u moet er op rekenen dat de note toch ongeveer 8% in waarde is gedaald. De note is erg koersgevoelig na uitgifte en zal, als het lookback mechanisme geen of weinig profijt oplevert, binnen een korte periode tot 12% verliezen of in ieder geval dat percentage achterlopen bij de AEX.

Tot slot: hoewel een ING note, staat inschrijving uitsluitend open voor klanten van ABN Amro MeesPierson.    

  Cijfer Benchmark Weging
A. Rendementsperspectief 6 6,8 60%
B. Transparantie 6 6,7 20%
C. Originaliteit 9 7,1 5%
D. Vervolginformatie en nazorg 9 6,4 15%
Totaal 6,6 6,4 100%

 
Mijn eindcijfer zegt niets over het uiteindelijke rendement dat u met dit product behaalt, want dat bepaalt de markt. De beoordeling zegt wel alles over hoe het product kwalitatief in elkaar steekt en of de marketing en nazorg zorgvuldig zijn.

A. Rendementsperspectief
Het te behalen rendement moet in relatie staan tot de risico's. Het product moet een zo duidelijk mogelijk rendementsdoel hebben. Het rendementsperspectief moet passen bij de markt waarin wordt belegd.

B. Transparantie
De kansen, maar ook de risico's moeten duidelijk zijn. De informatie (website, brochure of servicenummer) moeten duidelijk maken hoe en hoeveel rendement te behalen is en welke risico's er zijn onder welke omstandigheden. De kosten van het product moeten vermeld zijn.

C. Originaliteit
Wat is de toegevoegde waarde? Is de financiële constructie zelf na te bootsen? Bovendien speelt een rol of er al soortgelijke, alternatieve producten op de markt zijn.

D. Vervolginformatie en nazorg
Hoe is de vervolginformatie na uitgifte? Wordt regelmatig een overzicht gegeven van de prestaties van het product en is er informatie over het verloop van de onderliggende waarde. Zegt de brochure hier iets over?

 


Marcel Tak is zelfstandig beleggingsadviseur en oprichter/beheerder van het Bufferfund. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Lees ook

Wim Henk Steenpoorte naar APG

17-feb-17 15:10 - IEXProfs Redactie

Wim Henk Steenpoorte wordt per 1 maart 2017 COO ad interim bij APG Groep.

Arnott vreest smart bèta-bubbel

17-feb-17 10:45 - IEXProfs Redactie

De populariteit van smart bèta-producten zorgt ervoor dat aandelen overgewaardeerd zijn. Arnott komt nu met een tool om dat te checken.

Reacties

Er zijn (nog) geen reacties geplaatst.

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord

Nieuws Meer

Wim Henk Steenpoorte naar APG

17 feb - IEXProfs Redactie

Wim Henk Steenpoorte wordt per 1 maart 2017 COO ad interim bij APG Groep.

Productrecensies Meer

Goed moment inflatie-obligaties

10 jan - Marcel Tak

Zijn inflatie gerelateerde obligaties interessant nu de inflatie naar verwachting op zal lopen? Iets voor Dijsselbloem?