Heeft dit product een ISIN-code? Via welke kanalen is dit product verkrijgbaar? Ook via Lynx?