Recensie: UBS Deep Barrier Note

Aanbieder: Kempen & Co
Uitgever: UBS (S&P rating: A)
Looptijd: 5 jaar
Onderliggend: Eurostoxx50 index
Hoofdsomgarantie: geen
Inschrijving: à 100% t/m 3 februari
ISIN-code: DE000UU09VL5

Doelstelling
Trachten een rendement van 5,4% (indicatie) op jaarbasis te behalen onder voorwaarde dat de onderliggende  Eurostoxx 50 index (ES50) gedurende de looptijd van de note nooit minder dan 40% van zijn startwaarde staat. De getolereerde koersdaling is dus 60%.

Werking
De note heeft een looptijd van vijf jaar. De jaarlijkse coupon is 5,4% (indicatie, wordt op 6 februari 2012 definitief vastgesteld). De aflossing is niet gegarandeerd op 100%, maar gekoppeld aan de prestatie van de ES50. Daarbij is van belang dat de index gedurende de looptijd nooit lager dan 40% van zijn startwaarde (=60% koersdaling) noteert. Op de einddatum kunnen zich dus twee situaties voordoen:

  • ES50 noteerde gedurende de looptijd altijd 40% of meer van zijn startwaarde: de aflossing is op 100%.
  • ES50 noteerde gedurende de looptijd op enig moment minder dan 40% van de startwaarde:
    o  als de index op de einddatum alsnog boven de startwaarde staat is de aflossing op 100%.
    o als de index op de einddatum nog steeds onder de startwaarde staat wordt het gehele verlies van de index verrekend in de aflossing.
    Voorbeelden aflossing:

Sterke punten
Vaste coupon van 5,4% (indicatie). Bescherming, als de index gedurende de looptijd nooit meer dan 60% is gedaald ten opzichte van de startwaarde.

Zwakke punten
Groot verlies mogelijk bij zeer sterke koersdaling (meer dan 60%) van de ES50 index, terwijl niet geprofiteerd wordt van eventueel sterke koersstijging van de index.

Rendementvergelijking met onderliggende waarde(n)
Veronderstel een dividendrendement van de ES50 van 4,5% op jaarbasis. De note presteert in een positief scenario beter dan de index als de ES50 met niet meer dan circa 0,9% per jaar is gestegen. In een negatief scenario (koersdaling van de ES50) presteert de note altijd beter dan de index. Dat geldt met name als het verlies van de index tussen 0% en 60% ligt (en tussentijds de index nooit met meer dan 60% is gedaald!).

Een reguliere (UBS) obligatie, met een looptijd van vijf jaar rendeert ongeveer 3,2%. Als compensatie voor het risico van een groot koersverlies als de ES50 met meer dan 60% daalt, geeft de note derhalve 2,2% extra rendement (bij de indicatieve coupon van 5,4%) ten opzichte van een reguliere obligatie met vaste rente.

 Voor wie
Beleggers die uitgaan van een weinig volatiele, gematigde of negatieve koersontwikkeling van de ES50, maar niet meer dan een daling van 60% op enig moment gedurende de looptijd.

Brochure en overige informatie
De brochure is zeer duidelijk, maar ik heb twee minpuntjes. Ten eerste is naast de indicatie van de coupon (5,4%) niet aangegeven wat de minimale hoogte van de vast te stellen coupon is. Ten tweede had duidelijker aangegeven kunnen worden dat deze Note geen beursnotering krijgt. Dit komt omdat alle eventueel uitbetaalde coupons aan het eind van de looptijd worden uitgekeerd en niet tussentijds. In de algemene brochure staat overigens wel een voorbeeld waaruit dit effect naar voren komt. 

Verhandelbaarheid en vervolginformatie
Geen beursnotering, maar wel dagelijks verhandelbaar. UBS maakt (onder normale omstandigheden) een markt in de notes met een bied-laat spread van (maximaal) 1%. De brochure geeft geen informatie of, en waar vervolginformatie van de note wordt gegeven.

Vervolginformatie is wel belangrijk, omdat de houder van de note moet weten of mogelijk de 40% barrière is doorbroken. Kempen heeft overigens een goede site voor zijn gestructureerde producten, dus ik ga er vanuit dat op deze site de noodzakelijke informatie zal worden geplaatst.

Opmerkingen en conclusie
Opnieuw brengt Kempen een Deep Barrier Note naar de markt. Dit keer niet met Van Lanschot als uitgevende instelling, maar de Zwitserse bank UBS. De tussentijdse coupon is niet variabel, zoals bij de vorige uitgiftes, maar ligt vast op (indicatief) 5,4%. Dat is niet onaardig en is (uiteraard!) meer dan het rendement op een reguliere obligatie (van UBS). Er is een risico dat de aflossing niet op 100% is, maar veel lager.

Dat risico lijkt niet zo groot, gezien de getolereerde koersdaling van de index met 60%. Maar de koers van deze note zal tussentijds gevoelig zijn voor mogelijk nieuwe onrust in de markt. Het aardige van de vorige uitgiftes is dat op basis van een rentevisie (stijgende korte / lange rente) het rendement op die notes flink hoger kan uitvallen. Bij een juiste visie wordt dan een echt mooie compensatie voor het risico van een groot verlies bij aflossing behaald.

Dat hogere rendement is met deze note niet mogelijk. De rente staat immers vast. In het geval van een herstel van economie en financiële markten, en daarmee mogelijk een rentestijging, zal ook in dat scenario de koers van deze note kunnen dalen. Het opwaarts koerspotentieel van deze note lijkt mij daarom nogal beperkt, zowel in een positief als negatief scenario. Per saldo vind ik deze note minder aantrekkelijk dan zijn voorgangers.
 

  Cijfer Benchmark Weging
A. Rendementsperspectief 6 6,8 60%
B. Transparantie 9 6,7 20%
C. Originaliteit 8 7,1 5%
D. Vervolginformatie en nazorg 8 6,4 15%
Totaal 7,0 6,4 100%

 
Mijn eindcijfer zegt niets over het uiteindelijke rendement dat u met dit product behaalt, want dat bepaalt de markt. De beoordeling zegt wel alles over hoe het product kwalitatief in elkaar steekt en of de marketing en nazorg zorgvuldig zijn.

A. Rendementsperspectief
Het te behalen rendement moet in relatie staan tot de risico's. Het product moet een zo duidelijk mogelijk rendementsdoel hebben. Het rendementsperspectief moet passen bij de markt waarin wordt belegd.

B. Transparantie
De kansen, maar ook de risico's moeten duidelijk zijn. De informatie (website, brochure of servicenummer) moeten duidelijk maken hoe en hoeveel rendement te behalen is en welke risico's er zijn onder welke omstandigheden. De kosten van het product moeten vermeld zijn.

C. Originaliteit
Wat is de toegevoegde waarde? Is de financiële constructie zelf na te bootsen? Bovendien speelt een rol of er al soortgelijke, alternatieve producten op de markt zijn.

D. Vervolginformatie en nazorg
Hoe is de vervolginformatie na uitgifte? Wordt regelmatig een overzicht gegeven van de prestaties van het product en is er informatie over het verloop van de onderliggende waarde. Zegt de brochure hier iets over?

 


Marcel Tak is zelfstandig beleggingsadviseur en oprichter/beheerder van het Bufferfund. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Lees ook

David Older hoofd aandelen Carmignac

17-jan-17 16:00 - IEXProfs Redactie

David Older is benoemd tot hoofd aandelen bij Carmignac en Christophe Peronin is gepromoveerd tot adjunct-algemeen directeur.

Fund-of-fundhuis Skybridge verkocht

17-jan-17 14:50 - IEXProfs Redactie

Nu topman Anthony Scaramucci assistent van Donald Trump wordt, heeft hij zijn fund-of-hedgefundhuis Skybridge verkocht.

Reacties

Er zijn (nog) geen reacties geplaatst.

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord

Nieuws Meer

David Older hoofd aandelen Carmignac

17 jan - IEXProfs Redactie

David Older is benoemd tot hoofd aandelen bij Carmignac en Christophe Peronin is gepromoveerd tot adjunct-algemeen di...

Productrecensies Meer

Goed moment inflatie-obligaties

10 jan - Marcel Tak

Zijn inflatie gerelateerde obligaties interessant nu de inflatie naar verwachting op zal lopen? Iets voor Dijsselbloem?