Recensie: ES 50 Klik & Klaar Note

Aanbieder: ABN Amro
Uitgever: ABN Amro (S&P rating: A+)
Looptijd: maximaal 4 jaar
Onderliggend: Eurostoxx50 index
Hoofdsomgarantie: geen
Inschrijving: à 100% t/m 3 februari
ISIN-code: NL0009980937

Doelstelling
Behalen van rendement op basis van een gematigde koersontwikkeling van de onderliggende Eurostoxx 50 index.

Werking
De note is gekoppeld aan de prestatie van Eurostoxx 50 index. In deze index zijn de vijftig grootste bedrijven uit de Eurozone vertegenwoordigd. Enkele belangrijke bedrijven in deze index zijn Total, Sanofi en Siemens.
Elk half jaar wordt op de peildatum de koersmutatie van de index ten opzichte van de startwaarde (slotkoers 3 februari 2012) berekend.

Als de index op tenminste 90% van zijn startwaarde noteert, volgt (vervroegde) aflossing. Naast de nominale hoofdsom wordt voor elk half jaar dat de note heeft uitgestaan 3,25% (minimaal, huidige indicatie 3,5%) uitgekeerd. Wordt op geen enkele peildatum aan dit 90% criterium voldaan, dan kan de aflossing op de einddatum op 100% zijn.

Daarvoor geldt een belangrijke voorwaarde: de Eurostoxx 50 index moet op de einddatum minimaal 60% van zijn startwaarde noteren. Als de stand van de index lager dan 60% van zijn startwaarde noteert, wordt het gehele procentuele verlies van de index ten opzichte van de startwaarde verrekend met de afloskoers. Voorbeelden aflossing en coupon op de einddatum (als niet tussentijds vervroegd is afgelost):

Sterke punten
Bij beperkte koersstijging of lichte koersdaling van de onderliggende index is rendement mogelijk. Bescherming als de index op de einddatum met niet meer dan 40% in koers is gedaald.

Zwakke punten
De note combineert gelimiteerde winst met volledig hoofdsomrisico. De note keert geen Eurostoxx 50-dividend uit (verwachting komende jaren circa 4,5%).

Rendementvergelijking met onderliggende waarde(n)
Underperformance van de note ontstaat vooral bij een sterke stijging van index gedurende het begin van de looptijd. De belegger in de note behaalt dan “slechts”3,25% rendement in het eerste half jaar. Ook als niet tussentijds wordt afgelost en de Eurostoxx 50 op de einddatum met meer dan 40% is gedaald, is er vanwege het gemiste dividend, een underperformance.

Outperformance (ten opzichte van de index) is er met name als de index op een vervroegde aflosdatum niet meer dan circa 2% per jaar is gestegen, of niet meer dan 10% is gedaald ten opzichte van de startwaarde. Ook als op de einddatum de index tussen 60% en 80% van de startwaarde staat is er een outperformance, uitgaande van een dividendrendement van 4,5% per jaar.

Voor wie
Aandelenbeleggers die gematigd positief of licht negatief zijn ten aanzien van de Eurostoxx 50 index, maar zeker geen grote koersdaling verwachten.

Brochure en overige informatie
De consumenteninformatie is verdeeld over een algemene Klik & Klaar brochure en een specifiek op deze Note gericht introductiebericht. De geboden informatie is zeer goed en bijna volledig. Pluspunt is dat de brochure uitgaat van de minimale vaststelling van de coupon op 3,25% en niet van de actuele indicatie 3,5%. De definitieve vaststelling is op 3 februari.

Ook goed dat in de brochure enkele relevante termen in het Engels is vertaald om zodoende het prospectus wat makkelijker te kunnen lezen. Minpunt is dat het effectieve rendementen per jaar niet staan aangegeven bij aflossing. Zo zal bij aflossing op de laatste peildatum bij een index op of boven de 90% het effectieve rendement niet 6,50% op jaarbasis zijn, maar slechts 6,0%.

Dit komt omdat alle eventueel uitbetaalde coupons aan het eind van de looptijd worden uitgekeerd en niet tussentijds. In de algemene brochure staat overigens wel een voorbeeld waaruit dit effect naar voren komt. 

Verhandelbaarheid en vervolginformatie
Euronext notering. ABN Amro onderhoudt een markt (bied-laat spread 1%). ABN Amro geeft vervolginformatie op zijn website.

Opmerkingen en conclusie
Het is al weer een tijd geleden dat ABN Amro zijn laatste Klik en Klaar Note naar de markt bracht. Dit is de eerste met ABN Amro als uitgevende instelling en dus ook debiteur. De vorige uitgiftes hebben nu RBS als uitgevende instelling. Mogelijk heeft ABN Amro te lang gewacht om een echt mooi rendementsperspectief te bieden.

Klik & Klaar Notes zijn vooral interessant als de volatiliteit van de onderliggende waarde hoog is. De markt schat de kans op een gematigd scenario (daarop zijn autocallable notes, zoals deze Klik & Klaar, doorgaans gebaseerd) dan relatief klein in. Als compensatie is de geboden coupon dan hoog. Nu de volatiliteit vergeleken met een aantal maanden geleden flink is gedaald, komt de bank niet verder dan een potentiële coupon van 3,25% (mogelijk iets hoger) per half jaar, ofwel 6,5% nominaal per jaar.

Natuurlijk is de bescherming tegen een koersdaling van 40% ruim. Maar bij een 4,5% dividendrendement is er maar in een beperkt aantal gevallen een (duidelijke) outperformance ten opzichte van de index mogelijk. Let bij aanschaf van de note vooral op het volgende:

  • Als de markt het komende halfjaar flink stijgt, is een forse underperformance waarschijnlijk. Een belegger in de index zal dan al een flink deel van het 4,5% dividend hebben ontvangen, naast de opgetreden koersstijging. Het achterblijvende resultaat van de note komt enerzijds door de lage volatiliteit van de index. Maar ook de hoge maximale kosten van 1,5% bij vervroegde aflossing na een half jaar spelen een rol. Die kosten zitten al in de prijs van de note, maar het betekent dat zonder deze kosten de uitkering niet op 3,25% maar op 4,75% had kunnen liggen.
  • Als de index (vooral kort na de startdatum) flink gaat dalen, moet u rekening houden met een sterke daling van de koers van de note. Dat komt omdat de grens van de maximaal getolereerde koersdaling (40%) dichterbij komt, de kans op coupons kleiner wordt en de mogelijk hogere volatiliteit nog eens voor een extra waardedaling kan zorgen.

Al met al is de note alleen interessant voor de belegger die een sterk idee heeft dat de Eurostoxx 50 index zeer gematigd zal presteren, en aan de andere kant er zeker van is dat de index geen forse koersdaling zal ondergaan.

  Cijfer Benchmark Weging
A. Rendementsperspectief 6 6,8 60%
B. Transparantie 9 6,7 20%
C. Originaliteit 6 7,1 5%
D. Vervolginformatie en nazorg 10 6,4 15%
Totaal 7,2 6,4 100%

 
Mijn eindcijfer zegt niets over het uiteindelijke rendement dat u met dit product behaalt, want dat bepaalt de markt. De beoordeling zegt wel alles over hoe het product kwalitatief in elkaar steekt en of de marketing en nazorg zorgvuldig zijn.

A. Rendementsperspectief
Het te behalen rendement moet in relatie staan tot de risico's. Het product moet een zo duidelijk mogelijk rendementsdoel hebben. Het rendementsperspectief moet passen bij de markt waarin wordt belegd.

B. Transparantie
De kansen, maar ook de risico's moeten duidelijk zijn. De informatie (website, brochure of servicenummer) moeten duidelijk maken hoe en hoeveel rendement te behalen is en welke risico's er zijn onder welke omstandigheden. De kosten van het product moeten vermeld zijn.

C. Originaliteit
Wat is de toegevoegde waarde? Is de financiële constructie zelf na te bootsen? Bovendien speelt een rol of er al soortgelijke, alternatieve producten op de markt zijn.

D. Vervolginformatie en nazorg
Hoe is de vervolginformatie na uitgifte? Wordt regelmatig een overzicht gegeven van de prestaties van het product en is er informatie over het verloop van de onderliggende waarde. Zegt de brochure hier iets over?

 


Marcel Tak is zelfstandig beleggingsadviseur en oprichter/beheerder van het Bufferfund. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Lees ook

Fondsmanager omhelst eurozone weer

18-jan-17 13:42 - IEXProfs Redactie

Fondsmanagers hebben bij de start van het jaar eurozone-aandelen verkozen boven die van het Verenigd Koninkrijk.

Eerste uitstroom hedgefunds sinds 2008

18-jan-17 10:22 - IEXProfs Redactie

Voor het eerst sinds 2008 laat het totaal beheerde vermogen van hedgefondsen een daling zien.

Reacties

Er zijn (nog) geen reacties geplaatst.

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord

Nieuws Meer

Fondsmanager omhelst eurozone weer

18 jan - IEXProfs Redactie

Fondsmanagers hebben bij de start van het jaar eurozone-aandelen verkozen boven die van het Verenigd Koninkrijk.

Productrecensies Meer

Goed moment inflatie-obligaties

10 jan - Marcel Tak

Zijn inflatie gerelateerde obligaties interessant nu de inflatie naar verwachting op zal lopen? Iets voor Dijsselbloem?