Is alles Ohpen?

“We zijn Ohpen begonnen omdat we vinden dat de financiële wereld moet veranderen. Het moet afgelopen zijn met het in rekening brengen van verborgen kosten.” Dat klinkt goed. Vermogensbeheerder Ohpen legt de lat voor zichzelf hoog. Het bedrijf stelt transparantie voorop en draagt dat met verve uit, zoals bovenstaand citaat op de website. Maar onlangs kreeg ik een mail van een lezer die zich afvroeg of de mooie beloften wel worden waargemaakt.

Aanleiding was de in de ogen van de lezer onduidelijke informatie over de fondsen waarin het Ohpen Groeifonds belegt. Aan de slag dus, want als er sprake is van onduidelijke informatie dan kom ik in actie. Ohpen startte in 2010 met vermogensbeheer volgens een op zichzelf helder systeem. Beleggers kunnen deelnemen in twee fondsen: het Groei Fonds en het Bescherm Fonds. Het Groei Fonds belegt in aandelen, bedrijfsobligaties, vastgoed en “alternatieven”.

De samenstelling van het fonds over de verschillende categorieën gaat volgens een (bijna) wetenschappelijk proces. Correlaties, risico, rendement en scenarioanalyses spelen allemaal een rol om tot de definitieve samenstelling van de fondsportefeuille te komen. Ook verantwoord beleggen vormt een criterium. Het beleggingsbeleid van het Bescherm Fonds is eenvoudiger. Er wordt hoofdzakelijk belegd in staatsobligaties uit West-Europese landen, zo staat in de factsheet. Echter, in diezelfde factsheet staat dat de portefeuille voor 49% uit bedrijfsobligaties bestaat. Dat lijkt mij niet helemaal conform het uitgangspunt.

Verschillende instrumenten
Via een rekening bij Ohpen belegt de klant in beide fondsen. De verdeling tussen de fondsen is afhankelijk van het risicoprofiel. Hoe meer risicomijdend de belegger, hoe groter de positie in het Bescherm Fonds. Ook de marktomstandigheden bepalen de verdeling tussen het Groei en Bescherm Fonds. Als het om transparantie gaat is belangrijk te weten wat de kosten zijn en waar de fondsen in beleggen. Ohpen geeft op zijn website veel informatie. Over de kosten is de vermogensbeheerder kort, en dat kan ook.

Want Ohpen berekent een all-in tarief van 1%. Dit tarief is inclusief de kosten die andere beleggingsfondsen vaak apart rekenen. Het gaat dan bijvoorbeeld om marketing- en transactiekosten. Nu lees ik in het prospectus dat het Groei Fonds in zeer veel verschillende soorten financiële instrumenten kan beleggen. Natuurlijk aandelen en obligaties, maar ook ETF’s, beleggingsfondsen en derivaten zoals futures.

Dat doet de vraag rijzen hoe het met de (impliciete) kosten van het gebruik van dergelijke instrumenten zit. Als bijvoorbeeld in ETF’s wordt belegd, berekenen deze fondsen natuurlijk kosten die gemakkelijk 0,5% op jaarbasis kunnen zijn. Ik informeer toch maar eens even bij Ohpen. De uitleg is helder. Het Groei Fonds maakt inderdaad gebruik van een veelheid aan instrumenten. Deze worden ingezet afhankelijk van met name de toegankelijkheid van de markt. Ohpen verzekert mij echter dat alle kosten die aan deze instrumenten verbonden zijn, worden gedragen door de beheerder van de beide fondsen en niet door de deelnemers.

Niet weinig
Tot slot een opmerking over de omvang van de kosten. Deze lijken met 1% laag, maar dat behoeft enige nuancering. Een belangrijk deel van deze kosten wordt berekend over obligaties, zeker als het een risicomijdende belegger betreft. Op dit moment belegt het Groei Fonds voor 44% in bedrijfsobligaties. Stel u bent een gemiddelde belegger en u wordt door Ohpen een positie van 50/50 voor beide fondsen geadviseerd. Dat betekent dat u totaal voor 72% in (bedrijfs)obligaties belegt, waarover u 1% kosten betaalt.

Dat is niet weinig, zeker als ik daarbij betrek dat het Bescherm Fonds als benchmark de 1-jarige risicovrije rente heeft. Als ik kijk naar het Delta Lloyd Euro Credit, opgenomen in de IEX Fonds Top 40, dan geldt voor dat fonds een TER van 0,85%. In reactie gaf Ohpen aan dat via het gebruik van hefboominstrumenten de feitelijke aandelenblootstelling van het Groei Fonds hoger is geweest. Dat betekent dat het risico van het Groei Fonds groter was dan op grond van de verdeling tussen aandelen en obligaties kan worden geconcludeerd. Dat plaatst de 1% kosten weer in een iets ander (gunstiger) perspectief.

Mijn conclusie: Ohpen maakt gebruikt van een complex beleggingsproces, met name in het Groei Fonds, om de beleggingsdoelstellingen te realiseren. Daar is niets op tegen, maar het leidt ertoe dat de belegger beperkt inzicht heeft in de instrumenten waarin daadwerkelijk is belegd. Aan de andere kant geeft Ohpen wel tot in het kleinste detail aan naar welke categorieën, regio’s en sectoren de belegger exposure heeft. Dit is op zichzelf transparant. Toch kan ik het me voorstellen dat niet iedere belegger het complexe beleggingsbeleid comfortabel vindt.

Ook toezichthouders denken na hoe om te gaan met synthetische elementen in op zichzelf eenvoudig bedoelde producten. AFM bestuursvoorzitter Ronald Gerritse gaf in een recent interview aan dat synthetische ETF’s voor particuliere beleggers misschien minder geschikte instrumenten zijn. Over de transparantie inzake kosten ben ik positief. Hoewel het tarief van 1%, met name wat het Bescherm Fonds betreft niet laag is, wordt het 1% tarief transparant en consequent toegepast. De berekende vaste kosten van 1% vallen niet langs een omweg toch nog hoger uit.


Marcel Tak is zelfstandig beleggingsadviseur en oprichter/beheerder van het Bufferfund. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Lees ook

Toprisico 2017: Toch centrale banken

12-jan-17 15:45 - IEXProfs Redactie

Niet de oplopende Amerikaanse rente, maar een gebrek aan vertrouwen in centrale banken is het grootste risico voor obligatiebeleggers.

30 goede jaren voor ETF Vanguard

12-jan-17 09:00 - IEXProfs Redactie

De oudste obligatie-ETF van de wereld werd in december dertig jaar. Van slijtage is nog geen sprake.

Reacties

2 Posts
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omlaag ↓
Eemondt
0
Marcel, dit staat in het eerste jaarverslag:

‘‘All-in’’ vergoeding
De Beheerder brengt, ten laste van de Subfondsen, een “All-in” vergoeding in rekening. Dezevergoeding bedraagt 1% van de netto-vermogenswaarde van Ohpen (van de Subfondsen) overhet jaargemiddelde en komt ten goede aan de Beheerder. De “All-in” vergoeding wordt op weekbasispro rata ten laste van de Subfondsen gebracht. NAAST deze kosten komen de volgendekosten en opbrengsten ten laste van de Subfondsen: i) rentekosten en -opbrengsten; ii) kostenen opbrengsten van het inlenen van financiële instrumenten; en iii) alle soorten belastingen indiendeze zich voordoen bij transacties van en ten aanzien van de Subfondsen. De participanten c.q.beleggers worden geen overige kosten in rekening gebracht.
In dat jaar ging de rekening van 1% op, maar ik vind nergens een TER berekening en die zou ook 1% moeten zijn want dan heffen de extra inkomsten en kosten elkaar op.
Gordon_Gekko
0
Ik heb ook zitten speuren op hun website. De kosten vind ik op zich niet verkeerd maar als zij denken dat je met een verdeling zoals hieronder (slechts 35% aandelen) een rendement ga maken van 7,5% dan weet ik al dat dit op een teleurstelling uitkomt.
Hoe is het mogelijk met de huidige rentestand en 50% obligaties een rendement te maken van 7,5%. Dat betekent dat ze een rendement op aandelen moeten maken van ongeveer 12% op jaarbasis. Lijkt me niet haalbaar...........

Voorstel 1
Kans op € 200.000 82,02 %
Kans vergroten?
Fondsenverdeling
Ohpen Groeifonds 79,52 %
Ohpen Beschermfonds 20,48 %

Portefeuille allocatie :
Obligaties 54,59 %
Aandelen 35,84 %
Vastgoed 8,77 %
Alternatief 0,79 %

Verwacht rendement 7,49 %
2 Posts
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord

Nieuws Meer

Fondsmanager omhelst eurozone weer

18 jan - IEXProfs Redactie

Fondsmanagers hebben bij de start van het jaar eurozone-aandelen verkozen boven die van het Verenigd Koninkrijk.

Productrecensies Meer

Goed moment inflatie-obligaties

10 jan - Marcel Tak

Zijn inflatie gerelateerde obligaties interessant nu de inflatie naar verwachting op zal lopen? Iets voor Dijsselbloem?