'Valutaoorlog is niet te vermijden'

Die valutaoorlog, die komt er. Dat stelt Lorenzo Bini Smaghi, voormalig raadslid van de ECB.

Die valutaoorlog, die komt er. Dat stelt Lorenzo Bini Smaghi, voormalig raadslid van de ECB en columnist voor de Financial Times. Volgens Bini Smaghi maken wereldleiders een fout door het risico van een valutaoorlog te bagatelliseren. De landen delen namelijk niet langer eenzelfde visie op het monetair beleid.

Traditioneel gezien moet het monetair beleid zich richten op het stimuleren van groei en werkgelegenheid, terwijl het tegelijkertijd de prijzen stabiel houdt. De wisselkoers die wordt bepaald door de financiële markten resulteert uit het beleid in verschillende landen, wat weer bepaald wordt door de binnenlandse economie. 

In een dergelijke omgeving bestaan geen valutaoorlogen. De zwakte van de wisselkoers van sommige landen reflecteert namelijk hun zwakke fundamentals. Momenteel ligt het allemaal echter wat gecompliceerder, stelt Bini Smaghi. De wisselkoersen liggen namelijk hoog, vergeleken met de onderliggende waarden. 

Ingrijpen is ineffectief, tenzij de autoriteiten aan beide kanten dit samen coördineren. Dat is echter moeilijk te bereiken, omdat de voordelen voor dergelijke ingrepen niet gelijk zijn verdeeld. Daar komt bovenop dat monetair beleid minder effectief is geworden in de huidige crisis. De rente is ontzettend laag, maar de groei valt tegen. Er zijn te veel schulden en niemand wil meer lenen.

Repressie
Om de groei te herstellen moet de schuld worden verminderd. Volgens Bini Smaghi zou het slim zijn als de centrale bank het werk doet. Door direct in de markten in te grijpen, kan de bank de hoeveelheid risicovolle activa binnen het systeem vervangen door cash en de rente verlagen om leningen te stimuleren.

Als dit beleid langdurig wordt voortgezet, komt het in de buurt van een financial repression. Beleggers zullen buitenlandse activa gaan kopen, met name uit landen waar het politieke systeem zich verzet tegen een dergelijk beleid. De uitstroom van kapitaal leidt tot een depreciatie van de munteenheid in het land van herkomst. 

Een valutaoorlog kan dan alleen worden vermeden als het tweede land hetzelfde beleid aanneemt. Als dat wereldwijd gebeurt, is de logische reactie een nieuwe periode met hoge risico’s. Uiteindelijk leidt dat weer tot een crisis.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Assetallocatie