De crisis voorbij?

Keith Wade heeft goede hoop dat er een nieuw tijdperk aanbreekt voor de wereldeconomie, het post-crisis tijdperk.

De beleidsmakers hebben aan het einde van het vorige jaar de fiscal cliff weten om te buigen tot een glooiende helling. De grootste gevaren raken wat meer op de achtergrond. Nog altijd is er een risico dat politieke partijen in gesteggel vervallen, maar de angel is eruit. Keith Wade, hoofdeconoom bij Schroders, heeft goede hoop dat er een nieuw tijdperk aanbreekt voor de wereldeconomie, het post-crisis tijdperk.

Wade wijst op nog een belangrijke stap, die in de media echter niet de credits heeft gekregen die het verdient: het besluit van het Basels Comité. Zij gunnen  banken meer tijd om de schulden af te bouwen en hun kapitaal te versterken. Een besluit dat duidelijk bijdraagt aan de steun voor economische groei.

Verder wijst de hoofdeconoom van Schroders op de aantrekkende economische activiteit. De toenemende omloopsnelheid van geld is volgens hem een teken dat de gevolgen van de monetaire politiek beginnen door te sijpelen in de reële economie. Wade ziet twee mogelijke gevolgen daarvan. Ofwel de centrale banken gaan eerder over tot een krappere politiek, ofwel we moeten langdurig leren leven met bovengemiddelde inflatiecijfers.

Dreigt er een valutaoorlog?
Alleen de ECB ontbreekt in de rij van centrale banken die de geldpers laten rollen. Een neveneffect is dreigende valutaoorlog. De euro is dan ook de punt die gestaag aan waarde wint. Iets waarover binnen Europa heel verschillend gedacht wordt. Groot-Brittannië is een van de landen die profijt heeft van de huidige situatie. De gouverneur van de BofE zorgde voor een daling van de munt met zijn opmerking dat er meer gedaan kan worden in de economische groei te stimuleren.

Beleggers hebben in elk geval meer vertrouwen dat de beleidsmakers doen, wat ze moeten doen, namelijk de economische groei ondersteunen met hun maatregelen. Centrale banken voeren een ruime politiek, de Fed streeft een duidelijke doelstelling voor het werkloosheidspercentage na en de Bank of Japan is vastbesloten de deflatie te keren.

Wade ziet wel risico’s, voornamelijk politieke risico’s in de loop van dit jaar. Een groot risico is de VS, waar de twee partijen eind maart een akkoord moeten hebben bereikt over het budget. Zo niet, dan dreigt er opnieuw een acute stop in de overheidsuitgaven. Een ander gevaar is zelfgenoegzaamheid. Zodra dat om de hoek komt kijken, dan neemt de prikkel voor politici om het goede te doen af en dreigt het zo fraai ingezette beleid te eindigen in een fiasco. Kortom, het kan nog alle kanten op.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Duurzaam beleggen