AFM en banken bereiken kickbackdeal

Banken zien vrijwillig van distributievergoedingen af per januari 2014. AFM is verheugd, belegger niet per se beter af

ABN AMRO, BinckBank, ING Bank, Van Lanschot, Rabobank, SNS Bank zien per 1 januari 2014 vrijwillig af van elke betaling voor het distribueren van fondsen van derden. Daarmee is een akkoord in de slepende kickbackfeediscussie bereikt. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) ondersteunt dat initiatief 'om de stap te zetten naar toekomstbestendige beleggingsdienstverlening, waarbij transparante dienstverlening door beleggingsondernemingen en directe betaling door de consument het uitgangspunt is'.

Voor beleggers is het geen aanleiding de vlag uit te hangen, want klanten gaan in het nieuwe model direct betalen voor de dienstverlening van de bank. Hierbij maken de banken geen onderscheid naar vorm van dienstverlening. Dit betekent dat zij geen distributievergoedingen van fondsbeheerders meer ontvangen bij vermogensbeheer, adviesdienstverlening en execution only.

Volgens de AFM laat de sector hiermee zien dat ze zich actief inzet voor een onafhankelijke en transparante beleggingsdienstverlening. Voor fondsen zonder distributievergoeding zoals met name ING IM die al in portefeuille heeft opgenomen, geldt een hogere servicefee. Uiteindelijk is de belegger dus niet goedkoper uit. Hooguit mag hij hopen dat er een iets transparanter speelveld gecreëerd is, waarbij alle fondsen gelijk zijn.

 

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

De impact van het coronavirus