Losse flodders in valutaoorlog

Maak je niet druk over een valutaoorlog of de onafhankelijkheid van een centrale bank, it's part of the game.

Gisteren waarschuwde Jens Weidman, de president van de Bundesbank, voor een politisering van de valutakoersen en een dreigende competitieslag in devaluatie. Grote woorden, gesproken tegen de achtergrond van een nieuw offensief, dat de Bank of Japan inzette. Japan heeft nu een duidelijke inflatiedoelstelling en de trend van verzwakking van de yen ten opzichte van de euro zet door.

Weidman maakt zich druk, omdat een stijging van de euro met 10% het bbp van de eurozone met 0,8% kan drukken. En inderdaad is de stap van de Bank of Japan duidelijk uit politieke overwegingen genomen. Maar van enige Europese boter op het hoofd lijkt wel sprake te zijn, constateert Felix Salmon. De euro is nog altijd concurrerend genoeg en als er al van devaluatie uit concurrentieoverwegingen sprake is, dan is Europa begonnen. Japan zal blij zijn met een verzwakking van de yen, het is zeker niet bedoeld als openingssalvo van een valutaoorlog.

Hoezo onafhankelijk?
Wat die onafhankelijkheid van de centrale banken betreft, is Felix Salmon sceptisch. Die strijd is in de financiële crisis al verloren. En als er mondiaal gecoördineerde acties moeten worden genomen, kan er ook geen sprake zijn van onafhankelijkheid. Hoe onafhankelijker de centrale bankiers zijn, des te minder effectief zijn hun maatregelen.

Japan poogt met zijn beleid de bevolking te bewegen tot bestedingen om het proces van deflatie te keren. Salmon ziet deflatie overigens als een selffulfilling prophecy: als je verwacht dat prijzen gaan dalen, houd je je vinger op de knip en de prijzen dalen als gevolg daarvan. Helaas vreest hij dat de nieuwe stap van de BofJ de volgende mislukking is. Het is te weinig en te laat. De Japanners willen eerst zien en dan geloven, dus wordt er nog niet meer besteed. De verzwakking van de yen is een poging om de inflatieverwachtingen aan te wakkeren en de groei van het bbp te stimuleren.

Maak je dus maar niet te druk over een valutaoorlog of de onafhankelijkheid van een centrale bank, meent Salmon. De rentetarieven blijven voorlopig erg laag en meer monetair beleid is er niet. Valutakoersen zullen daarbij fluctueren, maar dat is geen reden om de centrale bankiers te beschuldigen.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

De impact van het coronavirus