Soros: Duitsland moet kiezen

Neem de leiding over de euro of stap eruit: George Soros maant de Duitsers te kiezen, tegen "een EU van twee klassen".

Duitsland moet eindelijk eens de leiding nemen over de eurozone, of uit de euro stappen. Beide oplossingen zijn een effectieve remedie tegen twee grote gevaren: een depressie en een permanente tweedeling in arme en rijke eurolanden. Alleen zou een Duitse exit veel kostbaarder en ontregelender zijn dan een Duitse gedaanteverandering in een "goedaardige grootmacht". Dat schrijft superbelegger George Soros op het blog Project Syndicate

Soros ergert zich al lange tijd mateloos aan het halsstarrige Duitse verzet tegen een permanente en rechtvaardige oplossing van de eurocrisis. Tijdens de bankencrisis van 1982 leende het IMF "net genoeg geld" aan landen met grote schulden. Die gingen net niet failliet, maar kregen wel "een langdurige depressie" voor de kiezen. Hetzelfde doet Duitsland nu in Europa. "De crediteuren schuiven alle lasten op de debiteuren af en ontlopen hun eigen verantwoordelijkheid." 

Soros definieert die verantwoordelijkheid vanuit de geschiedenis. "Bij de start was de Europese Unie de belichaming van een open maatschappij – een vrijwillige bond van gelijkwaardige staten die een deel van hun soevereiniteit afstonden in ieders belang." Door de eurocrisis, en vooral door de Duitse reactie daarop, dreigt de EU te ontaarden in "iets fundamenteel anders, dat de lidstaten in twee klassen verdeelt – crediteuren en debiteuren – met de crediteuren aan het roer". 

Europa van twee klassen

De Bundesbank heeft een "achterhaalde" obsessie met inflatie, schrijft Soros, en negeert deflatie, "de echte bedreiging vandaag de dag". De "knoflooklanden" dwingen nog meer te bezuinigen, zoals de Duitsers eisen, werkt averechts: als hun bbp krimpt, neemt hun schuldratio vanzelf toe. "Er is een reëel gevaar dat een EU van de twee klassen een permanent karakter krijgt. Talent én geld zal dan naar het centrum van de macht trekken, en de zwakke landen verder uithollen."   

 

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Alternatieve beleggingen