EM bedrijfsobligaties in opkomst

Legg Mason constateert dat er sinds 2005 een omslag heeft plaatsgevonden en bedrijfsobligaties groeien in aandeel.

Lange tijd was het zo dat de staatsobligaties in de dollarmarkten het leeuwendeel voor hun rekening namen, slechts een kleine rol was weggelegd voor de bedrijfsobligaties. Maar Legg Mason Global Asset Management constateert dat er sinds 2005 een enorme omslag heeft plaatsgevonden. De staatsobligaties spelen een steeds kleinere rol, terwijl de rol van de bedrijven op de obligatiemarkt dramatisch is toegenomen. De overheden kiezen steeds meer voor lokale financiering in eigen valuta. Onderstaande grafiek laat de omslag duidelijk zien in de loop van 2000 tot 2011.Legg Mason signaleert een sterke groei in uitgifte van met name bedrijfsobligaties uit de opkomende markten, met dito kansen voor beleggers die vastrentende waarden zoeken. De bedrijfsobligaties uit opkomende markten bieden diversificatie en vormen, volgens Legg Mason, ook een aantrekkelijk alternatief voor de snel verslechterende markt voor staatsobligaties.

Legg Mason ziet de bedrijfsobligaties als een goede mogelijkheid om te investeren in de positieve lange termijn trend in deze economieën, die profiteren van een groeiende middenklasse, bevolkingsgroei en verbeterde fiscale discipline. Ook de staatsbegrotingen zijn relatief gematigd in deze landen.

De asset manager ziet geen gebrek aan aanbod van dit soort obligaties, die een aantrekkelijk risicoprofiel kennen, een hoger rendement en lagere gevoeligheid voor renteschommelingen. Wel vindt de asset manager het belangrijk om te wijzen op het belang van kennis van de economische trends in ontwikkelde economieën en expertise in de risicoanalyse.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

De impact van het coronavirus