Hollande en Obama pushen eurobonds

De stellingen worden weer ingenomen, Frankrijk pleit openlijk voor euro-obligaties en Duitsland laat weten tegen te zijn

De stellingen worden weer ingenomen, Frankrijk pleit openlijk voor de invoering van euro-obligaties en Duitsland laat weten dat zolang er geen integrale Europese begrotingspolitiek is er niet aan dit soort obligaties gedacht kan worden. President Obama heeft weer eens geïntervenieerd in Europa door te stellen dat er een grotere fiscale integratie nodig is, Europa is meer dan een munt en er moet meer effectieve coördinatie komen, meent de Amerikaanse president. De euro-obligaties staan weer op de agenda, meldt ft.com.

De Franse minister van Financiën, Moscovici, is op bezoek geweest bij zijn Duitse collega Schäuble. Daarna stelde hij dat president Hollande het concept van euro-obligaties bespreekbaar wil maken op de informele topontmoeting aanstaande woensdag. Duitsland pleit echter duidelijk voor begrotingsdiscipline en supervisie vanuit Europa op de begrotingspolitiek van de diverse lidstaten.

Duitsland is tegen het principe van meer lenen om groei verder te stimuleren. Volgens de Duitsers kan er pas sprake zijn van eurobonds als over eerdere Europese verdragen opnieuw onderhandeld is. De onderminister van Financiën stelde dat euro-obligaties nu het verkeerde signaal op de verkeerde tijd met verkeerde consequenties is. Het haalt ook de druk van de overheden weg om hun economieën te hervormen, vreest Berlijn.

Toch neemt de druk toe om tot deze gezamenlijke obligaties te komen. Van Rompuy gaf maandag ook aan dat er geen taboes mogen zijn voor de aanstaande topontmoeting. Italiaanse politici meldden dat het land overwogen heeft samen met Hollande een routekaart naar euro-obligaties in te dienen, maar Frankrijk wilde dit niet zonder Duitsland doen.

Zowel Frankrijk als Duitsland zien het belang van hun samenwerking om daardoor voortgang in Europa te boeken. Beiden zijn het erover eens dat Griekenland verdere hulp kan verwachten als het zich aan de voorwaarden van het eerdere hulppakket houdt.

Mogelijk is het thema een onderhandelingstactiek van Hollande. Vanuit Spanje klinkt ook de roep om zich te richten op maatregelen die direct effect hebben in plaats van tijd te verdoen met iets wat pas over enkele jaren in werking kan treden. Momenteel roept de EU om financiële stabiliteit en niet om een debat over reguleringen die pas op termijn geeffectueerd kunnen worden, klinkt het vanuit Madrid.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Assetallocatie