Synthetische ETF transparanter

Morningstar heeft de synthetische ETF’s aan nader onderzoek onderworpen. Opvallend is de vooruitgang in transparantie.

Morningstar heeft de synthetische ETF’s aan nader onderzoek onderworpen, voortbordurend op een rapport over de Europese tak van sport in juli 2011. Nu wordt er ook gekeken naar Azië, Canada en Australië. Opvallend is de vooruitgang die overal is geboekt in transparantie.

Deze tak van beleggen lag de afgelopen tijd zeer onder vuur van toezichthouders en media, wat resulteert in hogere transparantie van de aanbieders en betere bescherming van de beleggers. De afgelopen maanden lieten het IMF, de FSB en BIS zich kritisch uit over risico’s die met ETF’s verbonden zijn.

Het kan met deze negatieve berichtgeving rond deze vorm van beleggen samenhangen, maar over de laatste twaalf maanden was er een netto-uitstroom uit deze synthetische beleggingsfondsen. De topthema’s uit het vorige rapport speelden over de hele wereld de hoofdrol, overal was transparantie en veiligheid de focus. Morningstar constateert dat er vooral stappen gezet zijn door de ETF-industrie op het gebied van counterparty risico.

Maar er blijven ook terreinen voor verbetering vatbaar. Morningstar hoopt dat het rapport ertoe dient dat stakeholders synthetische ETF’s beter doorgronden kunnen.  De risico’s voor synthetische ETF’s zijn met drie vragen samen te vatten:

  1. Wat is de bron van het risico?
  2. Hoe worden beleggers tegen dit risico beschermd?
  3. Hoe worden beleggers gecompenseerd voor het nemen van dit risico?

Tegenpartijrisico
Bij synthetische ETF’s is het grootste risico de tegenpartij. De fondsen zijn afhankelijk van een of meerdere tegenpartijen. Als zo’n tegenpartij omvalt, wat is dan het risico? Er zijn een aantal veiligheidsmaatregelen, maar Morningstar constateert dat maar een handvol veiligheidsmaatregelen genomen zijn. Beleggers in dit soort fondsen krijgen voor hun extra risico lagere kosten berekend, een lagere TER.

Wel pleit Morningstar voor een algemene standaard in deze sector. In HongKong nemen de toezichthouders daar het voortouw voor, in Europa rekent men meer op zelfregulering. De synthetische ETF-fondsen maken gebruik van twee verschillende modellen, het funded swap model of het un-funded swap model.  Uit het onderzoek blijkt dat de gebruikers van het eerste model over het algemeen genoeg onderpand voor hun fonds hebben.

Bij het andere model was er sprake van een te laag onderpand. Maar ondertussen zetten de aanbieders van un-funded swap fondsen stappen naar het volledig dekken van hun fonds. Morningstar verheugt zich over de toename aan transparantie, tegelijkertijd valt er op dat gebied nog altijd veel te winnen. Met name op het terrein van frequentie en kwaliteit van de verstrekte online informatie. Aanbieders moeten specifieke info geven over wie tegenpartijen zijn, waar ze zaken mee doen en hoe groot de exposure is.

Verbetering mogelijk
Gebrek aan transparantie speelt hierin met name bij aanbieders die weken met meerdere tegenpartijen. Verder vindt Morningstar dat de kredietwaardigheid van de swap providers vermeld moet worden. Ook blijkt uit het onderzoek dat aanbieders niet duidelijk zijn over welk model van beleggen zij gebruiken, de funded of un-funded swaps. Er is ook nog wat te winnen in de terminologie, eenduidigheid is nog ver te zoeken in deze wereld.

Daarnaast is er verbetering mogelijk in de dagelijkse informatieverstrekking over de disclosure en het type van stukken dat als onderpand aangehouden wordt. Morningstar prefereert hiervoor hoog liquide blue chip-aandelen en/of investment grade obligaties en/of cash. Openstaande vraag bij veel fondsen blijft ook wat de swap-kosten zijn.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

IEXFonds 40