BNP: voorzichtig met aandelen

BNP Paribas Investment Partners handhaaft een voorzichtig standpunt ten opzichte van aandelen.

BNP Paribas Investment Partners handhaaft een voorzichtig standpunt ten opzichte van aandelen. Dat meldt beleggingsspecialist Joost van Leenders in de wekelijkse strategie update. De liquiditeitsverstrekking van de ECB is positief voor aandelen wereldwijd, maar dat neemt niet weg dat er nog steeds problemen zijn in de eurozone, een groeivertraging in de opkomende markten en een vertragende winstgroei. 

Amerikaanse aandelen bleven stijgen met meer regelmatige maar ook bescheidener dagelijkse koerswinsten. Volgens BNP Paribas zijn het monetaire beleid en de liquiditeit de belangrijkste oorzaak van de stijgingen. De vermogensbeheerder verwacht wat de economische vooruitzichten betreft niet dat de VS nog in positieve zin kan verrassen. In de eurozone lijkt de rally de laatste tijd vaart te minderen. De nieuwe driejarige leningen waren in lijn met de verwachting, daarom bleef een sterke reactie van de aandelenmarkten uit. Een milde recessie lijkt er vrijwel onvermijdelijk.

Aandelen in de VS zijn overkocht, stelt Leenders: 80% van de aandelen in de S&P 500 noteert momenteel boven het voortschrijdend gemiddelde van de afgelopen tien weken. BNP Paribas is dan ook overwogen in Europa tegenover de VS. In vergelijking met de ontwikkelde landen is de vermogensbeheerder overwogen in de opkomende landen. Een negatief scenario zoals een recessie of nog meer problemen met staatsschulden is al grotendeels in de koersen verwerkt, ook al kan een nieuwe opflakkering van die laatste problemen op de wisselkoers EUR/USD gaan drukken.

In het vastrentende segment is BNP Paribas overwogen in investment-grade en hoogrentende obligaties, evenals in schuldpapier uit de opkomende markten in harde valuta’s. De vermogensbeheerder is neutraal in schuldpapier uit de opkomende landen in lokale valuta's en onderwogen in inflatie gelinkte obligaties, wat het risico in de portefeuille spreidt. De positie in staatsobligaties is long duration, om de grotere blootstelling aan risicovolle activa af te dekken.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Assetallocatie