BNP: overwogen in Europese aandelen

Europese aandelen bieden momenteel betere mogelijkheden dan Amerikaanse, want de waarderingen zijn laag.

Europese aandelen bieden momenteel betere mogelijkheden dan Amerikaanse, want de waarderingen zijn laag. In de wekelijkse strategie update van BNP Paribas gaat beleggingsspecialist Joost van Leenders in op de vooruitzichten voor beide continenten. De aandelenmarkten hadden vorige week te maken met onzekerheid over het nieuwe Griekse reddingsplan en tegenvallende voorlopende indicatoren in de eurozone.

Uit recente cijfers blijkt dat de samengestelde inkoopmanagersindex onverwacht is gedaald naar 49,7. Dat is maar net onder de drempel tussen groei en krimp van 50, maar wijst er wel op dat de groei in het beste geval bescheiden zal blijven. Volgens BNP Paribas is een negatief scenario zoals een recessie of meer staatsschuldproblemen al grotendeels in de koersen van Europese aandelen verwerkt.

Een nieuwe opflakkering van de staatsschuldcrisis kan op de wisselkoers EUR/USD drukken, maar omdat de vermogensbeheerder het valutarisico afdekt heeft dat weinig invloed op het standpunt voor aandelen. BNP Paribas ging van een neutrale positie in Europese aandelen vergeleken met aandelen uit de VS naar een overwogen Europese positie, vooral op basis van de veel lagere waarderingen in Europa.

De Amerikaanse economie deed het de laatste tijd juist beter dan verwacht. Consumenten halen de vinger van de knip en de arbeidsmarkt en huizenmarkt trekken aan. De regionale Philly Fed en Empire indices van de verwerkende industrie stegen eveneens. Met de recente cijfers lijkt het erop dat de kans op een nieuwe ronde van kwantitatieve versoepeling verkleint. Als echter blijkt dat de opleving een tijdelijk fenomeen was, zal de Federal Reserve waarschijnlijk toch maatregelen nemen. 

De inflatie kan stijgen naarmate de geopolitieke spanningen in de Golfregio de olieprijzen omhoog duwen, maar volgens BNP Paribas vormt een hogere inflatie momenteel geen echte bedreiging gelet op de per saldo bescheiden loondruk. Wel is de kans op deflatie afgenomen vergeleken met zowat een jaar geleden, waardoor de behoefte aan nieuwe versoepelingsronde (QE3) wellicht eveneens zal afnemen.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Assetallocatie