Markt roert zijn staart

Tail risk is misschien wel het modewoord van 2011. Pimco tipt drie manieren om staartrisico's af te dekken.

Tail risk is misschien wel hét modewoord van 2011. Gezien de financiële, politieke en sociale onrust die op veel plaatsen de kop opsteekt, is het noodzakelijk voor beleggers en beleggingsadviseurs om de staartrisico's van een portefeuille niet te onderschatten. Maar daar komt meer bij kijken dan het kopen van turbo long op de VIX om de volatiliteit terug te dringen.

Het hedgen van staartrisico's heeft twee kanten, stelt Pimco, in een nieuwe Strategy Spotlight. Het meest voor de hand liggende is het afdekken van risico's bij neerwaartse volatiliteit. Dat kan door het verkopen of onderwegen van risicovollere assets. Maar daarbij moeten twee kanttekeningen worden gemaakt. Dat vereist een adequate inschatting van toekomstige volatiliteit én goede timing bij het weer instappen in risicovollere beleggingen om de herstelbeweging niet te missen.

Een alternatief is spreiding, het inpassen van beleggingen met een geringe of zelfs negatieve onderlinge correlatie. Amerikaanse staatsobligaties waren daar decennialang bij uitstek voor geschikt, maar die leveren tegenwoordig een negatief reëel rendement. (Bij Bill Gross' Pimco zijn ze niet altijd enthousiast over Treasuries, zoals dit jaar duidelijk geworden is - redactie).

De derde mogelijkheid is door heel specifiek risico's af te dekken door het inzetten van optieconstructies. Daar zit natuurlijk wel een kostenplaatje aan vast. Maar als het scenario uitkomt, zijn die snel terugverdiend. Derivaten kunnen zelfs flink bijdragen aan een positief rendement bij scherpe dalingen en ze maken het mogelijk grotere longposities in te nemen in risicvollere assets zoals aandelen in opkomende markten omdat die beschermd worden door de optieconstructie.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

De impact van het coronavirus