Schroders: consumptie is alles?

MacKenzie waarschuwt beleggers voor de sterke focus op consumptie in Azië en de aandelen die daarmee verband houden.

Aandelen in consumptiegoederen zijn ondertussen te duur geprijsd in Azië. David MacKenzie, werkzaam bij Schroders, kijkt naar de kansen op de aandelenmarkten in Azië. Hij waarschuwt beleggers voor de sterke focus op consumptie en de aandelen die daarmee verband houden. Het consumptiethema voert al jaren de boventoon. MacKenzie adviseert beleggers om indirect in consumptie te beleggen, bijvoorbeeld middels vastgoedbeleggingen. Een huis is het grootste consumptiegoed dat Aziaten nastreven.

Dit jaar wordt de wereldeconomie geplaagd door sterke tegenwinden. MacKenzie ziet, met vele analisten, de wereldeconomie voortkwakkelen en schrijft waarde toe aan bedrijven met een sterke winstgevendheid en nadruk op kwaliteit. Analisten van Schroders onderzoeken Aziatische aandelen op ‘fair value’,  de waarde die een bedrijf volgens hen heeft. Momenteel zijn Aziatische aandelen noch duur, noch goedkoop. MacKenzie verwacht dan ook dat de markten volatiel zullen blijven dit jaar.

In China zijn de waarderingen aantrekkelijker geworden. De economie daar kampt met sterke tegenwind. Kansen groeien, volgens Schroders. Inflatie is een probleem, dat langer aanhoudt dan de markt verwacht. Volgens MacKenzie piekt de inflatie in het derde kwartaal. De stijgende prijzen drukken op de winstgevendheid van bedrijven, in de tweede helft van het jaar komen er meer neerwaartse bijstellingen van de winstverwachtingen. Maar China blijft op de lange termijn aantrekkelijk voor beleggers.

In Taiwan is timing een sleutelwoord. Met een vertragende groei van de wereldeconomie mist de IT-sector in Taiwan de boost. Maar er is meer dan IT. In 2012 vinden verkiezingen plaats. Met hogere overheidsuitgaven worden kiezers getrokken. Vastgoed kan profiteren van een populistisch budget.

India heeft dit jaar een moeilijke start gehad, met veel hindernissen nog te gaan. Maar het blijft de op na snelst groeiende economie. Volgens MacKenzie is India een lange termijn belegging.  Aandelen worden tegen ‘fair value’ verhandeld. Het beleggerssentiment wordt gekenmerkt door twijfel of de groei van het bbp standhoudt en onzekerheid over de rentetarieven.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

De impact van het coronavirus