Robeco: RIP Amerikaanse consument

Volgens Robeco lijkt de Amerikaanse consument zijn rol als motor van economische groei snel te verliezen.

De Amerikaanse consument lijkt zijn rol als motor van economische groei uiteindelijk over te geven aan de opkomende markten. Groei in de consumentenbestedingen blijft wel, maar de Amerikaanse consumenten verliezen hun leiderschap, schrijft Robeco in de Financial Markets Research.

Amerika heeft de belangrijkste consumentenmarkt in de wereld. Consumentenbestedingen zijn dan ook de motor achter het succes van de Amerikaanse economie. De stijgende consumentenratio (bestedingen als percentage van het bbp) kan volgens Robeco niet alleen worden toegeschreven aan de stijgende schuldenratio. Daarin spelen belastingen, overheidsbestedingen en het begrotingstekort ook een rol. Zolang ook een stijgende schuldratio gepaard gaat met eens tijgende welvaart wijzigt per saldo de financiële positie van huishoudens niet.

De netto welvaart van Amerikaanse huishoudens is door de decennia gestegen, momenteel bevindt deze zich op het niveau van midden jaren negentig. Maar Robeco wijst op de vastgelopen huizenmarkt, geringe kans op belastingverlagingen vanwege het enorme Amerikaanse begrotingstekort. Het lijkt daarom niet waarschijnlijk dat de Amerikaanse consument positief kan verrassen. De opkomende markten nemen de rol als groeimotor van de wereldeconomie over van de Amerikaanse consument, maar die volgt wel in dat voetspoor.

De wereldeconomie dreigt het momentum kwijt te raken, de groei vertraagt. Daardoor neemt wel het inflatierisico af, maar de specialisten van Robeco denken dat de focus de komende tijd komt te liggen op een double dip en de vraag of er een QE3 komt.

Door de achterblijvende economische groei verwacht Robeco weinig van aandelen, op middellange termijn van 12 maanden wordt wel gerekend met een positieve wending. Voor de korte termijn hanteert de vermogensbeheerder een neutrale visie op aandelen en vastgoed. Ook voor bedrijfsobligaties neemt de outlook af. Gezien het hoge producentenvertrouwen is er geen reden voor pessimisme.

Volgens Robeco heeft massapsychologie een grote rol gespeeld in de hoge olieprijs en de gestegen grondstofprijzen. De correctie wordt toegeschreven aan het afnemende risico dat Saudi-Arabië betrokken wordt in de politieke onlusten. Een nieuwe stijging van de grondstofprijzen zullen nog op zich laten wachten.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Alternatieve beleggingen