Peter van Kleef was tot en met 2014 hoofdredacteur van IEXProfs.

Hij is sinds 2001 actief in de financiële journalistiek met een uitgebreid freelance-verleden en een lange geschiedenis bij IEX. Hij is ook de bedenker en samensteller van de IEX Fonds 40 en de IEX Defensieve 30

. Sinds 2015 is Van Kleef chief editor Investment Writing & Translations bij Robeco.

Consument + Trend = Rendement

ING Daily Consumer Goods en Robeco Global Consumer Trends verschillen flink, maar behoren beide tot de topperformers.

Consumententrends zijn het helemaal. Steeds meer fondshuizen hebben ontdekt dat de consument een belangrijke rol speelt en daarom neemt het aanbond van beleggingsfondsen die dit thema bespelen snel toe. Nederland kent al wat langer een aantal beleggingsfondsen dat zich specifiek richt op de consumentenbestedingen. ING en Robeco lanceerden in respectievelijk 2003 en 2004 een fonds voor aandelen in de categorie consumentengoederen:

Door de goede performance van de afgelopen jaren komt het thema consumentengoederen weer prominent op de radar van beleggers. Daarbij natuurlijk een handje geholpen door de demografische trends in opkomende landen. Daarbij moet meteen de kanttekening worden geplaatst dat beide fondsen slechts een bescheiden weging hebben weggelegd voor de Aziatische beurzen. ING belegt voor ruim 13% van het fondsvermogen in Groot-Azië, Robeco doet er een procentje meer bij.

Ter vergelijking, Morgan Stanley Global Brands heeft slechts 3% direct in de regio, maar JP Morgan Global Consumer Trends bijna 29%. Overigens zegt dat cijfer weinig over de echte (totale) exposure naar de Aziatische huishoudportemonnee, want veel Aziaten kopen hun luxe hebbedingetjes in Europa. De geografische verdeling die ING en Robeco voor hun fondsen toepassen zijn bijna op elkaar te leggen. Voor Groot-Europa is het 38% om 37% en Noord-Amerika allebei 48%. Dat betekent niet dat het rendement van de twee fondsen ook als twee synchroonzwemsters bewegen.

 

Zelfde rendement, groot verschil in aanpak

De afgelopen twee jaar deed Jack Neele (Robeco) het met zijn fonds veel beter dan Huub van der Riet (ING IM). In 2010 behaalde het Robeco-fonds 35,5% rendement tegen 18,3% voor de Haagse concurrent. Een jaar eerder was het verschil nog groter: 59,5% om 31,5%. In de drie jaar daarvoor deed ING Daily Consumer Goods het juist beter dan Robeco Global Consumer Trends. In 2007 en 2008 was het verschil niet heel groot, respectievelijk 1% en 3,5% in het voordeel van het ING-fonds, maar in crisisjaar 2008 bleef het fonds van Van der Riet toch een behoorlijk stuk beter liggen: -24,1% om -42,2%.

De optelsom leert dat over de afgelopen vijf jaar het verschil verwaarloosbaar was. Het ING-fonds steeg 41,25% in waarde, het Robeco-fonds 43,03% – maar bij hogere volatiliteit. De vraag is waar die verschillen in zitten. In elk geval niet in de allocatie over de drie grootste continenten. De portefeuilles verschillen ondanks dat als dag en nacht. Belangrijkste verschil is wel dat ING Daily Consumer Goods zich op de bovenkant van de sector richt, met alle grote – en over het algemeen wat defensievere namen – terwijl Robeco Global Consumer Trends met één been in het midcapsegment staat en de topholdings ook namen omvat die niet heel bekend klinken. De bullmarkt van aandelen in het algemeen sinds maart 2009 en het momentum van smallcaps in het bijzonder hebben zijn fonds flink vooruit geworpen.

Het ING-fonds zit voor zo’n 95% in blue chips en largecaps en slechts voor 5% in midcaps. De top-10 posities zijn goed voor 66% van het fondsvermogen en bestaat uit klinkende namen als Nestlé, PepsiCo, Procter & Gamble, Philip Morris, Imperial Tobacco en Unilever. Eten, drinken, roken. Het Robeco-fonds is veel meer gespreid en houdt slechts 21% aan in blue chips, nog eens 40% in largecaps en liefst 29% in midcaps.

Robeco-fonds volatieler, hipper en tikje duurder

De top-10 weegt voor slechts 24% mee en bevat, naast Google en Apple namen als Direct-tv, Kabel Deutschland en Cablevision. Het fonds heeft met andere woorden een duidelijke flirt met de technologiesector lopen. Dat heeft Jack Neele de afgelopen jaren geen windeieren gelegd, maar levert wel een duidelijke hoger risicoprofiel op. Hoewel beide fondsen op het eerste gezicht tot dezelfde categorie behoren (‘fruit’), zijn ze inhoudelijk moeilijk te vergelijken (‘appels en peren’). Het aardige daarvan is dat de fondsen goed te combineren zijn.

Beide fondsen zullen sterk meebewegen met de aandelenmarkt an sich. Maar duidelijk is dat Robeco Global Consumer Trends een stuk minder defensief is dan ING Daily Consumer Goods. De rendementen zijn daarvan het bewijs. Het ING-fonds is dan ook beter geschikt voor beleggers die vanuit de verdediging willen opereren en toch een graantje mee willen pikken van de consumententrends. Huub van Riet gaat de honneurs van Tycho van Wijk waarnemen als beheerder van ING Global Opportunities Fund. Maar met de opzet van het ING-fonds mag een nieuwe eindverantwoordelijke op de stoel van dit fonds weinig verschil maken. 

Beide fondsen behoren tot de categorie Hollands Glorie. In elk geval laten ze zowel hun peer group als de index achter zich. Wat de kosten betreft is Robeco iets duurder dan ING. De Total Expense Ratio is 1.50% om 1,70%, de beheervergoeding 1,40% om 1,50%. De opzet van de portefeuille (meer aandelen, meer midcaps) maakt die iets hogere kosten voor het Robeco-fonds acceptabel.

Peter van Kleef was tot en met 2014 hoofdredacteur van IEXProfs. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Lees meer

    De impact van het coronavirus