Rolf Stout weg bij Obam

Rolf Stout, de bekendste fondsbeheerder van Nederland, is per 1 december fondsbeheerder af bij BNP Paribas OBAM. De slechte performance sinds het uitbreken van de kredietcrisis maakten een eind aan het 20-jarige tijdperk Stout die wordt opgevolgd door zijn rechterhand Peter Ranty.

Rolf Stout (62), de bekendste fondsbeheerder van Nederland, legt per 1 december 2010 zijn huidige functie als fundmanager van BNP Paribas Obam neer. Stout was sinds 1990 beheerder van het fonds, dat zich samen met het Robeco-fonds tot de bekendste en allergrootste van ons land mag rekenen. Geheel in traditie van het fonds stond Stout buitengewoon lang aan het roer.

Woensdag kwam aan het tijdperk Stout een einde, in goed overleg met de raad van commissarissen. Stout heeft begin 2010 aangegeven aan het einde van het jaar met pensioen te willen gaan, een besluit dat betreurd maar gerespecteerd werd door zowel de raad van commissarissen als BNP Paribas. Geruchten in de markt dat Stout vanwege de zwakke prestaties van het fonds intern onder druk is komen te staan, worden desgevraagd als 'onzin' afgedaan.

Het offensieve beleid van Stout en zijn team leidde tot een dramatisch verleis van 60% in 2008, circa 15% slechter dan de wereldindex. In 2009 volgde een scherp herstel, met in absolute zin zelfs het hoogste jaarrendement ooit, maar dit jaar blijft BNP Paribas OBAM weer duidelijk achter bij de wereldindex – de index die het daarvoor zo soepel versloeg (zie grafiek).

De zwakke prestaties leidden er volgens een Nederlandse vermogensbeheerder toe dat meer en meer grote beleggers twijfelden aan de gehanteerde strategie. In enkele gevallen werd het fonds al uit modelportefeuilles verwijderd. Stout wordt opgevolgd door Peter Ranty die al sinds 2003 als rechterhand van Stout fungeert. Stout wordt voorgedragen als commissaris van het fonds.

'Continuïteit gewaarborgd'

In het persbericht wordt niet gerept over redenen van het vertrek van Stout, behalve dat de fondsbeheerder met pensioen gaat. Rolf Stout zegt in het perscommuniqué over zijn opvolger Ranty: “Peter en ik hebben in de afgelopen zeven jaar uitstekend samengewerkt. Hij is door en door bekend met het OBAM beleggingsproces, dat hij samen met mij verder ontwikkeld heeft. Hij is voor mij de ideale opvolger om de leiding van het fonds over te nemen.”

Door het benoemen van een opvolger uit de kring van het beheerteam is volgens BNP Paribas Asset Management en de RvC 'het belang van een gedegen continuïteit in het beheer van- en toezicht op één van de grootste beleggingsfondsen in Nederland' onderstreept.

BNP Paribas OBAM maakt sinds de lancering van de IEX Fonds 40 deel uit van de beleggingsfondsenindex. Door het vertrek van Stout als beheerder zal ook die positie ter discussie staan bij de herweging en herindeling van de index per 31 december 2010. De reputatie van de fondsbeheerder is één van de criteria voor opname in de index en het vertrek van een fondsbeheerder leidt automatisch tot een heroverweging. Per eind augustus was BNP Paribas OBAM het fonds met het slechtste rendement over 2010 binnen de index.

Van held tot schlemiel

In november 2007, op het hoogtepunt van zijn roem en een half jaar voordat de kredietcrisis zijn tol begon te eisen, had IEX een groot interview met Stout. U kunt het hele interview hier downloaden in pdf (gratis).


Fotografie: Robert Elsing

Midden in de kredietcrisis was een heel andere Rolf Stout te zien op FD.tv – een man die hoorbaar en zichtbaar leed onder zijn slechte performance. Voor de beelden klikt u hier.


De Redactie van IEX Profs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen. Om te reageren op dit artikel, klik hier.
De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

    De impact van het coronavirus