Alles over de IEXFonds 40

De IEXFonds 40 Index is de nieuwe benchmark voor (fonds)beleggers. De index bestaat uit veertig beleggingsfondsen in twintig verschillende categorieën, verspreid over vijf assetclasses. Daarmee is het de perfecte maatstaf voor beleggers met een breed gespreide portefeuille.

IEXFonds 40 Index

De IEXFonds 40 is een onafhankelijke benchmark voor (fonds)beleggers. De index bestaat uit veertig best-in-class beleggingsfondsen in twintig verschillende categorieën, verspreid over vijf assetclasses. Daarmee is het een ideale maatstaf voor beleggers met een breed gespreide portefeuille.

Opbouw IEX Fonds 40 Index

De IEXFonds 40 is opgebouwd uit vier assetclasses: aandelen, obligaties, onroerend goed en alternatives, plus een vijfde poot, de zogenoemde thema’s. Vaak zijn dat ook aandelenfondsen, maar binnen de thema-categorie kan ook voor andere assetcategorieën worden gekozen. De weging binnen de index is per 1-1-2019 als volgt:

  • 45% aandelen
  • 25% obligaties
  • 10% thema’s
  • 10% onroerend goed
  • 10% overige alternatives

Berekening IEX Fonds 40 Index

IEXFonds 40 is een gewogen index, met 1 januari 2009 als begindatum en 100 als startniveau. Alle fondsen wegen gelijk mee (voor 2,5%) aan het begin van het jaar. Op 1 januari van elk jaar wordt de weging van de fondsen weer teruggebracht naar de oorspronkelijke 2,5%. Op die peildatum wordt ook eventueel door fondsen in het achterliggende jaar uitgekeerd dividend verrekend.

Selectie fondsen

De fondsen worden binnen hun categorie geselecteerd op verschillende criteria:

  • prestaties over drie en vijf jaar
  • fondsomvang
  • reputatie fondsbeheerder en aanbieder
  • dagelijkse prijsvorming
  • maximaal drie fondsen per aanbieder in de index. Fondsen moeten zowel op het punt van prestaties als op volume tot de beste 25% van de peer group behoren.

Indexkarakteristieken

De IEX Fonds 40 is niet een verzameling van de beste 40 fondsen wereldwijd, maar een uitgebalanceerde selectie van 40 fondsen die binnen hun eigen speelveld tot de top behoren. Elke assetclass bestaat uit verschillende categorieën die elk weer twee fondsen bevatten.

Alle fondsen wegen gelijk mee in de index, voor 2,5% van het totaalgewicht. De index beoogt dan ook niet een zo hoog mogelijk rendement te halen, maar geeft het rendement van de markt als geheel aan (aandelen, obligaties, onroerend goed en cash), gebaseerd op de bovengenoemde wegingen.

Elk jaar, per 1 januari, wordt gekeken of de fondsen nog aan de selectiecriteria voldoen en zullen er eventueel mutaties plaatsvinden.

Powered by Circle Partners
Logo Circle Partners

De IEXFonds 40 wordt dagelijks berekend door administratiekantoor Circle Partners. De index heeft één koers per dag, op basis van de intrinsieke waarde van de onderliggende fondsen. Dividenduitkeringen worden op de dag van betaalbaarstelling weer in dezelfde fondsen geherinvesteerd door het bijkopen van participaties.

TER
Total Expense Ratio (TER) is het totaal aan beheerkosten dat door een fonds in rekening wordt gebracht.

ISIN-code
De ISIN-code is de identiteit van een beleggingsfonds. Met die code is het fonds door elke bank of broker te vinden.

Lipper leader
Fondsresearcher Lipper onderzoekt en beoordeelt beleggingsfondsen op verschillende criteria. De allerbeste fondsen binnen elke categorie zijn de Lipper Leaders. Daarna loopt het beoordelingscijfer af van vijf (zeer goed) tot een (de minste fondsen). Meer info.

Consistent Rendement
Eén van de criteria van Lipper is de consistentie van het rendement. Lipper corrigeert het behaalde rendement voor risico. Voor beleggers die consequente prestaties van een fonds belangrijker vonden dan de absolute hoogte van het rendement is dit een nuttige maatstaf. Om de scores te berekenen corrigeert Lipper de rendementen van de fondsen met de volatiliteit, gerelateerd aan soortgelijke fondsen. Meer info.

Vermogensbehoud
Lipper Leaders op het gebied van vermogensbehoud zijn meer dan andere fondsen in dezelfde asset class – aandelen, mengfondsen of vastrentend - in staat geweest om het fondskapitaal in stand te houden in diverse marktomstandigheden. Dit is een maatstaf die belangrijk is voor beleggers die de kansen op verlies zo laag mogelijk willen houden en die minder geïnteresseerd zijn in de absolute hoogte van het rendement. Meer info.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

De impact van het coronavirus