Wat is dit?
Connect is het branded contentplatform van IEX Media, waar we beleggingsprofessionals met elkaar in contact brengen. Van inzicht naar inspiratie. Ook partner worden? Wij vertellen u graag meer. Sluit

JPMorgan Funds: navigeren in een veranderde rentewereld

Valkuilen vermijden en winsten genereren: de logica van unconstrained beleggen in de huidige obligatiemarkten volgens Nick Gartside, Portefeuillemanager JPMorgan Global Bond Opportunities.

Met het oog op de stijgende rente en fluctuerende obligatiemarkten legt Nick Gartside uit waarom obligatiebeleggers kijken naar unconstrained fixed income-strategieën om een aantrekkelijk rendement te kunnen blijven genereren.

De realiteit voor obligatiebeleggers is veranderd. Hoe komt dit tot uitdrukking in de markten?
“Doordat obligatierentes nog steeds historisch laag zijn, kunnen beleggers er niet langer op rekenen dat de couponrente toonaangevend is voor het rendement. In plaats daarvan worden managers steeds meer uitgedaagd om een allesomvattend vastrentend instrumentarium in te zetten om zo koersrendementen te realiseren.

De afgelopen tijd zijn de obligatiemarkten getroffen door een belangrijke verschuiving in de groei- en inflatievooruitzichten, dit als gevolg van de Amerikaanse verkiezingen. In reactie op de plannen van Donald Trump, die de Federal Reserve er vermoedelijk toe zullen aanzetten om de rente sneller te normaliseren dan verwacht, stegen de obligatierentes en vernauwden de credit spreads. De drastische verandering in de vooruitzichten zal waarschijnlijk leiden tot verhoogde volatiliteit, doordat de markt worstelt met het nieuwe obligatieregime.”

Hoe kunnen beleggers in deze omgeving aantrekkelijke obligatierendementen blijven genereren en tegelijk de volatiliteit onder controle houden?
“Met oplopende groei- en inflatieverwachtingen, moeten beleggers alle beschikbare instrumenten kunnen inzetten om vastrentende returns te genereren en de risico’s te beheren. Traditionele obligatiebenchmarks moeten worden vermeden om twee redenen: ze belonen slecht gedrag en bieden niet langer voldoende bescherming tegen stijgende rentes. Benchmarks zijn gewogen naar marktwaarde. Ofwel, beleggen op basis van een obligatiebenchmark betekent dat je vooral exposure hebt naar de meest schuldenrijke landen of bedrijven, die logischerwijs ook het minst kredietwaardig zijn. Daarnaast hebben veel emittenten gebruik gemaakt van de lage obligatierente om de looptijden van hun schulden te verlengen. Dat tast de yield-marge van benchmarks aan en stelt beleggers bloot aan mogelijke kapitaalverliezen als de rente weer stijgt.

Unconstrained obligatiebeleggers kunnen flexibel alloceren naar alle vastrentende segmenten, waardoor ze hun portefeuilles optimaal kunnen positioneren als de economische omgeving verandert. Ook kunnen ze hun regionale exposure snel aanpassen, om zo politieke risico’s te omzeilen. Misschien nog wel het meest cruciaal, gezien het huidige reflatieklimaat, is dat ze ook de duration op flexibele wijze kunnen aanpassen, om zo de gevoeligheid van portefeuilles aan veranderingen in de rente bij te stellen.”

"Traditionele obligatiebenchmarks belonen slecht gedrag"

Naar welke eigenschappen moeten beleggers kijken bij het selecteren van een unconstrained obligatiemanager?
“De beste kansen binnen de wereldwijde obligatiemarkt van 100 biljoen dollar in beeld brengen en ideeën genereren, vraagt om grote mondiale hulpbronnen. Het hebben van een wereldwijd bereik is echter niet voldoende. Een goede unconstrained manager moet ervoor kunnen zorgen dat de beste ideeën van beleggers over de gehele wereld, consistent worden gedeeld en vergeleken en dat deze ideeën op een risico-gecontroleerde manier worden gebundeld in portefeuilles.

Waar ziet u momenteel de aantrekkelijkste kansen en hoe probeert u portefeuillerisico’s te reduceren?
“De aantrekkende economische groei en de stijgende rente stimuleert de vraag naar spread-producten. Om die reden zien we nu de meeste waarde in Amerikaanse high yieldobligaties, investment grade-bedrijfsobligaties, converteerbare obligaties, commercial mortgage- backed securities en in schuldpapier van opkomende markten.”

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

De impact van het coronavirus