Investor relations bij crowdfunding noodzakelijk

Net als aandeelhouders voelen crowdfunders zich vaak niet gehoord door de bedrijven waarin ze investeren. Dat moet anders.

Volgens onderzoek van Asset Match onder Britse aandeelhouders, voelen beleggers zich vaak genegeerd en hebben zij kritiek op het ontbreken van liquiditeit.

Dit probleem komt ook voor ook bij crowdfunding. In het onderzoek wordt gesteld dat veel investeerders in een privaat bedrijf zich niet gehoord voelen.

Volgens Asset Match weet 27%, ofwel circa 1,8 miljoen Britse aandeelhouders, zelfs niet wat de huidige waardering is van het bedrijf waarin zij hebben geïnvesteerd omdat investeerdersrelaties door de bedrijven slecht worden onderhouden.

Te klein voor investment relations

Volgens BNP Paribas kunnen kleinere ondernemingen zich vaak ook geen teams veroorloven die zich met investment relations bezighouden. Dit probleem is eveneens bij crowdfunding te zien, aldus Asset Match.

De ondernemingen die geld ophalen via de crowd zijn vaak privaat en opereren niet op secundaire markten. En hoewel bedrijven er veel aan doen om crowdfunders aan zich te binden, blijft het volgens Asset Match de vraag of dit wel voldoende is.

In het onderzoek wordt aangetoond dat 16% van de Britse aandeelhouders wel meer wil investeren in groeibedrijven, maar dit niet doet omdat posities niet gemakkelijk verkocht kunnen worden.

Crowd wel gebruiken

"De vraag onder beleggers om te investeren in groeibedrijven blijft stijgen, zeker gezien durfinvesteringen en crowdfunding in de afgelopen jaren meer op de radar is gekomen," aldus CEO Stuart Lucas van Asset Match.

"Echter laat het onderzoek een groot probleem zien onder investeerders die al geld hebben gestoken in private bedrijven, namelijk dat aandeelhouders vaak worden genegeerd."

Ook crowdfundingdeskundige Ronald Kleverlaan van CrowdfundingHub erkent in een eigen onderzoek dat er op dit moment te weinig gebruik wordt gemaakt van de crowd door bedrijven die juist via crowdfunding kapitaal hebben opgehaald.

Ambachtelijke wijze

"Met de juiste Crowd Relations [en] kennis uit de Community Building industrie, kunnen deze investeerders nog sterker gemobiliseerd worden als ambassadeurs en gevraagd worden voor vervolginvesteringen," aldus Kleverlaan.

BNP Paribas is bezig met de ontwikkeling van een blockchain, enerzijds om het voor niet-beursgenoteerde bedrijven makkelijker te maken om grotere bedragen op te halen en anderzijds om een secundaire markt op te zetten voor crowdfunding.

De Franse zakenbank merkte op dat niet-beursgenoteerde bedrijven vaak op een ambachtelijke wijze kapitaal ophalen en dat kapitaal bovendien op verschillende manieren wordt beheerd. Dat is niet alleen onhandig en duur, het zorgt er volgens BNP ook nog eens voor dat de ondernemingen uiteindelijk niet ophalen wat zij echt nodig hebben.

Blockchain oplossing

"De blockchain kan een oplossing betekenen," aldus de Franse bank. Met de blockchain kunnen transacties gedecentraliseerd worden opgeslagen via de servers van de gebruikers.

De betalingen van beleggers die in ruil voor die effecten kapitaal inbrengen, worden meteen verwerkt en ze ontvangen onmiddellijk e-certificaten. Volgens BNP zal crowdfunding een duwtje in de rug krijgen wanneer een secundaire markt ontstaat waar beleggers kredieten aan elkaar kunnen doorverkopen.

“[Dit maakt crowdfunding] flexibeler en betrouwbaarder”, aldus de bank.


Justin Doornekamp is freelance-redacteur bij Participaties.nl. Justin Doornekamp kan posities innemen op de financiële markten. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Uw reactie aan de auteur is welkom.

De impact van het coronavirus