Profijt bij mislukken ECB-beleid

Het klinkt wat vreemd, maar obligatiebeleggers zijn beter af als het huidige steunprogramma van de ECB faalt.

Het klinkt wat vreemd, maar obligatiebeleggers zijn beter af als het huidige steunprogramma van de ECB faalt. Dat stelt Holger Fahrinkrug, hoofdeconoom bij BNY Meriten, in een commentaar op de ontwikkelingen in de obligatiemarkten in 2015. Volgens hem zullen beleggers de effecten van de ECB nauwlettend volgen en kijken zij naar indicaties of het opkoopprogramma succesvol is of niet. Falen lijkt beter dan succes voor beleggers in Europese staatsobligaties.

Fahrinkrug denkt ook dat de markt heel direct zal reageren op de uitkomsten van het steunprogramma. Daarom doen beleggers er goed aan om alert te blijven en de parameters, die het succes van het monetaire beleid meten, nauwlettend in het oog te houden.

Mocht Draghi’s beleid succesvol blijken te zijn, dan neemt de kans op een onversneden opkoopprogramma van staatsobligaties af. Dat leidt tot toenemende volatiliteit en stijgende obligatierente. Fahrinkrug denkt dat Draghi alle opties openhoudt, waardoor de rente op Bunds binnen de perken blijft en de verschillen met de periferie can Europa verder verkrappen.

Een belangrijke vraag is hoe fixed income-beleggers het beste kunnen reageren op de verschuivingen in de markt in 2015. Het oplopende verschil in obligatierente tussen Amerikaanse en Europese obligaties is een weerslag van het verschillende beleid dat gevoerd wordt aan beide zijden van de oceaan. 

Raman Srivastava, cio bij BNY Standish meent dat er een nieuwe tijd voor obligatiebeleggers is aangebroken sinds de Fed liet vallen dat er verkrapping aankomt. Hij voorziet meer volatiliteit in de markt als beleggers aanpassing zoeken aan de nieuwe marktomstandigheden. Goede selectie van landen wordt nog belangrijker. En de volatiliteit kan juist kansen bieden. 

Divergentie is het modewoord. In monetair beleid, maar ook in groei en impact van hervormingen. Fahrinkrug ziet een trendbreuk in de ontwikkelde markten. De dynamiek verandert onder invloed van afnemende groei in China, dalende grondstofprijzen en krapper monetair beleid in bepaalde regio’s.

De beide economen van BNY Mellon IM zien kansen ontstaan in de komende maanden als de centrale banken hun beleid verfijnen. Sector fundamentals blijven over het algemeen sterk. Een tactische sector allocatie is dan belangrijker dan een structurele.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

De impact van het coronavirus