ING's indexstrategie voor iedereen

De modelportefeuille met alleen passieve bouwstenen van ING Bank is nu opengesteld voor alle klanten van de bank.

Vanaf deze week kunnen alle particuliere klanten van ING kiezen voor vermogensbeheer dat volledig bestaat uit indextrackers. Die nieuwe vermogensbeheermodelportefeuille werd in september geïntroduceerd veel klanten met een totaal (bij ING) belegd vermogen van 500.000 euro of meer. Vanaf nu kunnen ook klanten met een kleinere portefeuille meedoen met de passieve modelportefeuille.

De strategie wordt actief beheerd door het ING Investment Office, onder leiding van Bob Homan. Het key-voordeel is de lage kosten. Verder wordt de passieve portefeuille actief beheerd. De fondskosten van deze strategie zijn volgens ING "op dit moment 0,19%". De serviece fee die klanten betalen ligt bij de bank 10% lager dan die voor andere modelportefeuilles.

De bank signaleert een sterk groeiend aanbod van passieve indexproducten en denkt door het maken van een voorselectie ervoor te zorgen dan beleggers werk uit handen genomen kan worden, bij de zoektocht naar de juiste ETF's of indexfondsen en natuurlijk de samenstelling van een portefeuille. Bij de presentatie van de strategie verwachtte ING substantiële instroom van bestaande en nieuwe klanten. Voor een deel zou dat wel komen uit vermogen dat de bank nu via andere, duurdere strategieën onder beheer heeft. 

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

De impact van het coronavirus