Peter van Kleef was tot en met 2014 hoofdredacteur van IEXProfs.

Hij is sinds 2001 actief in de financiële journalistiek met een uitgebreid freelance-verleden en een lange geschiedenis bij IEX. Hij is ook de bedenker en samensteller van de IEX Fonds 40 en de IEX Defensieve 30

. Sinds 2015 is Van Kleef chief editor Investment Writing & Translations bij Robeco.

Zelfreinigend vermogen rukt op

Ook back office-personeel in de financiële sector moet eraan geloven: certificering. Het CIP ziet een snelle groei.

Schikkingen, boetes, ze komen nog met de regelmaat van een Zwitsers uurwerk voorbij, maar wanneer hebt u voor het laatst iets gehoord over ‘het zelfreinigend vermogen’ van de financiële sector. De term was een tijdje hip, zo vlak na de financiële crisis van 2007-2008, maar lijkt een stille dood gestorven. Hoewel, er gebeurt wel degelijk iets in de industrie van het grote geld.

Het van oorsprong Amerikaanse CFA Institute timmert nog steeds aan zijn weg, waarbij grondige kennis wordt gepaard aan een stevige dosis ethiek. Maar er is ook in ons eigen land een initiatief dat de moeite van het vermelden waard is. Waar de CFA-opleidingen zich richten op iedereen die werkzaam is in de front office van banken en vermogensbeheerders, biedt CIP een alternatief voor de nog grotere groep werknemers in de financiële industrie die werkzaam is in Operations (mid en back office).

Ook daar is kennis en opleiding nodig, en dus springt Certified Investment Professionals in dat gat, met een opleiding en certificaat voor beleggingsprofessionals aan de achterkant van banken en asset managers. Mark Lamers, CEO van de Foundation CIP, stond in 2007 aan de wieg van het initiatief waarvan pas de laatste twee jaar de kinderschoenen bij de tenen beginnen te knellen, met een groeivoet van 60% in 2012 en 2013.

“CFA bedient de front office-medewerkers, maar er was niemand die naar de mid- en back office-medewerkers keek. Het besef is de afgelopen jaren gegroeid dat ook daar kennis en educatie nodig is. En CFA is daar niet echt voor geschikt. CIP richt zich wel specifiek op operations: clearing & settlement, asset servicing.” Volgens Lamers zijn daar van oudsher typische ‘hands on’-mensen werkzaam.

De opleiding richt zich daar specifiek op. Ook omdat de werkomgeving in back offices snel verandert. Er wordt veel werk uitbesteed. Daardoor verandert het werk van heel taakgericht je eigen ding doen, naar meer oog hebben voor het hele proces. En dat vergt andere vaardigheden. “Bij CIP wordt niet alleen kennis opgedaan, die moet ook praktisch kunnen worden toegepast door de kandidaten en de opleiding eindigt met een thesis die ook nog gepresenteerd moet worden. Die combinatie van kennis, toegepaste kennis en presentatie is uniek en is op maat gesneden voor het type mensen dat in Operations actief is.”

Twee levels
De CIP-opleiding bestaat uit twee levels en een thesis, waarbij de eerste vooral basiskennis (van kapitaalmarkten, portefeuillebeheer, clearing & settlement en financiële mathematiek) oplevert en de tweede meer diepgang, op gebieden als derivaten, treasury, asset servicing en risicobeheer. Studenten kunnen kiezen uit zelfstudie of klassikaal de materie consumeren. In dat geval duurt de gehele opleiding, inclusief examens 27 maanden. De kosten zijn te overzien, zo’n 1.000 euro per level. “Bij steeds meer bedrijven wordt Level 1 verplicht gesteld.”

Loopt het storm? Nou, er is in elk geval gezonde groei van het aantal studenten van zo’n 60% per jaar, sinds 2012. Er zijn inmiddels 60 gecertificeerde CIP’ers en 250 studenten volgen de opleiding nu. CIP is inmiddels uitgebreid naar zeven landen en wil het groeitempo van vier nieuwe internationale vestigingen per jaar de komende jaren volhouden. Lamers: “Binnen drie jaar willen we duizend studenten hebben die de opleiding volgen.”

De toenemende druk op de sector om transparanter te worden en enige mate van zelfreinigend vermogen te tonen, helpt CIP zeker een handje, erkent Lamers. De urgentie bij banken en vermogensbeheerders om ‘ iets te doen’ is groter dan voor de financiële crisis. Maar de vraag komt vooral voort uit het feit dat risico weer helemaal op de kaart staat en financials beseffen dat werknemers ook een risico kunnen vormen. Operationeel risico staat op de agenda en alle beetjes helpen daarbij.

Complementair aan CFA
CIP is volgens Lamers niet concurrerend met, maar complementair aan CFA omdat het net die andere helft van de werknemers in de sector aanspreekt. “De CFA-opleiding biedt een hoger kennisniveau en vooral veel meer leerstof. CIP is wat pragmatischer.” In tegenstelling tot CFA roemt Lamers zich niet in ene laag percentage studenten dat de opleiding met succes afrondt. Dat percentage ligt nu rond de 65%, terwijl bij CFA slechts één op de drie studenten met een certificaat naar huis gaat.

Ook CFA biedt inmiddels een opleiding voor back office-medewerkers, Claritas, maar dat betitelt Lamers als een ‘CFA Light’ voor mensen die bij Operations werkzaam zijn. “Qua niveau heb je CFA bovenaan, dan CIP in het midden en daaronder Claritas.” Opvallend met CIP is dat de deelnemers niet alleen bij back offices van banken en financials vandaan komen, benadrukt Lamers nog. “Ook it’ers, accountants en consultants melden zich aan.  “Een grote asset manager heeft de opleiding recent verplicht gesteld voor alle IT’ers, omdat zij de financiële modellen moeten bouwen en onderhouden. Kennis van de materie en processen is daarbij van groot belang.” 

Dat duidt toch echt op een stukje oud-Hollandsch zelfreinigend vermogen en laat zien dat er echt iets gedaan wordt om de kennis in de sector te verbeteren en daarmee vertrouwen terug te winnen.

Peter van Kleef was tot en met 2014 hoofdredacteur van IEXProfs. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

De impact van het coronavirus