Obligaties VS prima ondanks rente

Ondanks de verwachte renteverhoging zien de vooruitzichten voor staatsobligaties in de VS er goed uit, aldus BNY.

Er mag dan een renteverhoging in de lucht hangen, toch zien de vooruitzichten er voor Amerikaanse staatsobligaties “aantrekkelijk” uit. Een reden voor Raman Srivastava, vice-CIO bij Standisch, onderdeel van BNY Mellon, om de posities in staatsobligaties te verhogen.

Srivastava verwacht dat schuldpapier uit de VS in waarde gaat stijgen. Terwijl BNY aan het begin van dit beursjaar nul blootstelling had aan Amerikaans schuldpapier, was dit aan het eind van de zomer opgeschroefd tot bijna 22%. Wat Europa betreft, ligt de focus op de periferie. Schuldpapier in opkomende markten, waar BNY ook nog steeds waarde in ziet, maakt zo’n 24% uit van de strategie. Kortom: BNY is “niet structureel eenzijdig gericht op een bepaald deel van de markt".

Verschuivingen
De wereld van fixed income is totaal veranderd als we die vergelijken met een aantal jaar geleden, legt Srivastava verder uit in de Viewpoint ‘Benefits of unconstrainded bond strategy’. Niet langer wordt het monetaire beleid op wereldwijd niveau op elkaar afgestemd en dat maakt de situaties in de VS, Europa en Japan totaal verschillend. Daarnaast is de manier van handelen in obligaties veranderd. Regulering heeft een impact op de liquiditeit, aldus Srivastava. 

Dat heeft geleid tot een verschuiving richting onbeperkte obligatiemandaten. Een aantal van die strategieën maakt veel gebruik van derivaten. BNY is echter van mening dat er meer waarde ligt in fysieke obligaties. Omdat een renteverhoging in de VS “zeer waarschijnlijk” is, zet BNY wel derivaten in om het korte deel van de curve af te dekken. 

Verder waarschuwt Srivastava beleggers dat het geen zin heeft om een veelheid aan verschillend schuldpapier aan te houden. “Dat elimineert het effect en de mogelijkheid van gedegen onderzoek."

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Duurzaam beleggen