Is dividend vorm van valuebeleggen?

Een dividendstrategie vertoont gelijke trekken met valuebeleggen, met een hoge mate van correlatie met valuestrategieën.

De kunstmatig lage rente dwingt beleggers richting aandelen met een hoog dividendrendement, die een lage prijs-dividend ratio hebben. Het aantrekkelijke is dat dit soort aandelen het op de langere termijn gemiddeld beter doen dan de markt.

Een hoogdividendstrategie vertoont gelijke trekken met valuebeleggen, met een hoge mate van correlatie met dit soort strategieën. Larry Swedroe vraagt zich op ETF.com af of een dividendstrategie daardoor ook een goede manier van valuebeleggen is? Een nadelige factor is de lagere spreiding die met dividendbeleggen gepaard gaat, omdat slechts een derde van alle fondsen een dividendbeleid hanteert.

Ook kan het leiden tot een concentratie in bepaalde sectoren, wat andere risico’s met zich mee brengt. Daarnaast spelen er belastingtechnische factoren een rol bij dividenduitkeringen. Toch is dividendbeleggen populair. Reden voor Gregg Fisher om te onderzoeken of deze strategie rendement oplevert of juist kost. Fisher onderzocht een periode van 33 jaar, van 1979 tot 2012, op het aandelenrendement. Voor dividendbeleggen bestudeerde hij de top 10% dividendaandelen uit de Russell 3000 Index.

Zijn conclusies? Een portefeuille met hoog dividendaandelen presteert 1,27 procentpunt beter dan een totale marktportefeuille. Maar ook andere factoren wegen mee. Met het beleggen in hoogrenderende dividendaandelen verschuift de portefeuille min of meer richting valuebeleggen. De factoren die het meeste bijdroegen aan het rendement waren: winstrendement, volatiliteit, value en groei.

Value binnen dividendstrategie
Uit de studie van Fischer blijkt het dividend nauwelijks bij te dragen, het waren vooral valuefactoren die voor het rendement verantwoordelijk waren. Fischer concludeert zelf, dat als beleggers een portefeuille zoeken die op de lange termijn beter presteert dan het marktgemiddelde, zij blootstelling moeten zoeken aan value- en hoog dividendaandelen.

Swedroe voegt wel een kritische kanttekening toe. De populariteit van deze strategieën heeft de waarderingen opgedreven tot zo’n hoogte dat de value-factor, die zorgt voor het hoge rendement, aan kracht inboet. De populariteit van dividendbeleggen veroorzaakt dat de strategie verder verwijderd raakt van de karakteristieken van valuebeleggen. De waarderingen zijn een indicator van toekomstige rendementen. Een gewaarschuwd man telt dan voor twee.

Als strategieën overbevolkt raken kan hun einde roemloos zijn. Bernstein wees er al op, zodra een strategie populair wordt, vallen de rendementen lager uit. Ook hebben de toegestroomde beleggers zwakkere knieën, dus stappen zij uit zodra de eerste problemen opdoemen. Dat leidt tot de slechtste rendementen op het slechtste moment, als de correlaties van alle risicovolle beleggingen richting 1 beweegt.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

De impact van het coronavirus