Kijk naar kosten en niet achterom

Beleggers laten zich nog te vaak leiden door prestaties uit het verleden terwijl kosten een betere voorspeller vormen.

Hoewel we allemaal de zin ‘in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst’ kunnen dromen, baseren beleggers zich bij de keuze voor een beleggingsfonds nog (te) vaak op die resultaten. Geen goed idee, aldus The New York Times. Let liever op het kostenniveau van fondsen, dat geeft een betere indicatie voor toekomstig succes – tot op zekere hoogte, uiteraard. 

Het zijn geen nieuwe ideeën, maar wel het overwegen waard nu de markten weleens op een keerpunt kunnen staan. De kosten die u afdraagt om in een fonds te beleggen zijn op zich natuurlijk net zo min een garantie op succes als in het verleden behaalde rendementen. Maar als alle andere factoren verder gelijk zijn, dan bent u een stuk beter af met lagere kosten die niet een groot deel van uw rendement afsnoepen. 

Die conclusie is gebaseerd op een nieuwe analyse van Morningstar, waarin de fees voor fondsen als richtsnoer worden gebruikt voor de prestaties van beleggingsfondsen over de afgelopen vijf jaar. Op verzoek van de NY Times heeft Morningstar daar een analyse op losgelaten of dat kostenniveau nuttig is geweest om fondsen te kiezen in de afgelopen drie, vijf en tien jaar. 

Beste voorspeller
Hoofd onderzoek Russel Kinnel concludeert dat lage kosten de beste voorspeller vormen voor toekomstige prestaties. Het is zinvol om eerst te bedenken wat uw doel is – bijvoorbeeld: ik wil een x hoeveelheid kapitaal investeren in aandelen in sector x – en de volgende stap is om op zoek te gaan naar het fonds dat dat het goedkoopst doet. Volgens Kinnel zult u waarschijnlijk beter presteren als u uw fonds selecteert uit die goedkope groep.

Voor obligatiefondsen lijkt dit iets anders uit te pakken; resultaten uit het verleden worden bij obligaties wel eerder geassocieerd met betere rendementen in de toekomst. Wellicht omdat in de gegeven periode de obligatiemarkten stabieler waren dan de aandelenmarkten.

Kortom: fondsen die in het verleden goede rendementen behaalden deden het later soms goed en soms slecht. Performance an sich vertelt niets over hoe het een fonds in de toekomst zal vergaan. Lage kosten zullen ook geen goede resultaten garanderen, maar het biedt bijna altijd nuttige informatie en een sterk verbeterde kans op succes. Wie als uitgangspunt neemt om zo weinig mogelijk te betalen, zal volgens de NY Times beter af zijn.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Alternatieve beleggingen