Outperformance niet te voorspellen

Welke fondsbeheerder de benchmark zal verslaan en welke juist onderpresteert, is op voorhand moeilijk te voorspellen.

Welke fondsbeheerder de benchmark zal verslaan en welke juist onderpresteert, is op voorhand moeilijk te voorspellen. De website ETF.com haalt een nieuwe studie aan die opnieuw duidelijk maakt dat de invloed van geluk en stockpickers-vaardigheden op de succesen van fondsbeheerders lastig te onderscheiden zijn.

Niet dat het voor fondsbeheerders of individuele beleggers onmogelijk is om de markten te verslaan. Omdat onduidelijk is of zij hun successen boekten op basis van geluk of deskundigheid, is het alleen lastig te voorspellen hoe hun toekomstige prestaties zullen zijn. Fondsbeheerders die op basis van dom geluk een succesvol jaar in de boeken zetten, hebben het daaropvolgende jaar namelijk niet meer kans om weer zo’n succes te boeken dan andere managers. Dat ligt uiteraard anders als het om vaardigheden gaat.

Negatieve alpha
Nieuw Zweeds onderzoek van Harry Flam en Roine Vestman biedt verder bewijs op dit gebied. Zij hebben de prestaties van 115 actief beheerde Zweedse aandelenbeleggingsfondsen in de periode 1999-2009 gemeten. Hun bevindingen samengevat:

  • Actief beheerde Zweedse beleggingsfondsen genereerden gemiddeld een positieve vierfactor alpha van 0,9% per jaar voor kosten, maar een negatieve alpha van 0,5% na aftrek van kosten

  • Er was vrijwel geen persistentie in rendementen

  • Wanneer fondsen werden gerangschikt naar prestaties uit het verleden, keerden ze in ongeveer twee jaar terug naar het gemiddelde

  • De werkelijke vierfactor alpha van de meeste fondsen, waaronder die met de hoogste alpha’s, was statistisch gezien nihil

  • De verhouding tussen de netto opbrengsten en kosten was negatief. Kosten maken dus wel degelijk uit

De uitkomst dat fondsbeheerders een bruto alpha produceerden van 0,9% toont aan dat er sprake kan zijn van enige vaardigheid in aandelenselectie, aldus Larry Swedroe van ETF.com. Het zijn echter de fondsbeheerders die de vruchten daarvan plukken en niet de beleggers, want voor hen rest er een negatieve alpha.

Het Zweedse onderzoek draagt bij aan bestaande literatuur die aantoont dat sommige actieve fondsbeheerders over stockpicking-vaardigheden lijken te beschikken, maar dat het een lastige zaak blijft om vooraf te bepalen wie deze managers zijn. Bovendien, zegt Swedroe, zelfs al was u in staat om die managers op voorhand te selecteren, dan nog zal hij of zij het voordeel van het rendement genieten en niet u.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

    China; opnieuw lieveling van beleggers?