Fidelity analyseert active share

Active share is een populaire maatstaf geworden voor de beoordeling van fondsmanagers. Wel uitkijken, maant Fidelity.

Beleggers meten de prestaties van fondsmanagers steeds vaker af aan hun active share: de mate waarin diens beleggingen afwijken van de benchmark die hij gebruikt. Hoe hoger de active share, aldus een nieuwe consensus, hoe beter. Het is zeker een goede maatstaf om de beheerders onderling te vergelijken. Maar een hoge active share zegt op zich nog niets over de kwaliteit van de gevolgde strategie. Zo is er een hoge correlatie tussen active share en risico. 

Dat schrijft Fidelity in een onderzoek naar het nog tamelijk nieuwe fenomeen. "De meest opmerkelijke uitkomst," aldus de auteurs, betreft de beheerders van large-cap fondsen. Voor zover in die groep een hoge active share hand in hand ging met een relatief hoge outperformance, bleek die vooral terug te voeren op hun beleggingen in small-caps. Met andere woorden: de dames en heren versloegen de markt vooral buiten het domein van hun opdracht. 

Er is inderdaad een sterk positief verband tussen active share en het fondsrendement voor zover dat uitgaat boven het gemiddelde van "zijn" markt – bruto wel te verstaan, inclusief beheerkosten. Net zo'n verband is er tussen active share en tracking error, de mate waarin het resultaat van een indexfonds afwijkt van zijn onderliggende maatstaf. Maar active share correleert weer nauwelijks positief met de information ratio

Sterke correlatie met "zwarte zwanen"

Deze deelt de active return – het rendement dankzij de fondsmanager zelf – door het risico dat hij neemt ten opzichte van zijn benchmark. Hoe hoger de information ratio, hoe beter hij presteert. Helaas is er wel een stevige correlatie met "zwarte zwanen": hoe hoger de active share, hoe groter de kans op forse verliezen. "Beleggers moeten goed kijken naar de potentieel ongunstige risico-rendementsruil van een hoge active share," waarschuwt Fidelity. 

 

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

China; opnieuw lieveling van beleggers?