'Vermogen naar 100 biljoen in 2020'

Het wereldwijd beheerde vermogen zal in 2020 groeien tot 100 biljoen dollar. Pensioenen blijven een grote component.

Weinigen zouden het rooskleurige vermogensplaatje van adviesbureau PwC hebben geloofd in de turbulente jaren 2008-2009: het totale wereldwijd beheerde vermogen zal groeien naar 101,7 biljoen dollar in 2020. Dat is een jaarlijkse groei van bijna 6% van het mondiale vermogen, dat in 2012 63,9 biljoen dollar bedroeg. 

Een van de groeimotoren zijn de pensioenfondsen, licht PwC toe in het rapport 'Asset Management 2020, A Brave New World'. Die zullen naar verwachting stijgen van 21,3 biljoen in 2004 en 33,9 biljoen in 2012 tot 56,5 biljoen dollar in 2020. Hierin voorziet het adviesbureau een groei van 6,6% per jaar.  

Verdeling pensioenpot
Pensioenvermogen was altijd al een belangrijke component van het totale beheerde vermogen. Binnen die pensioenpot zien we de komende jaren echter wel veranderingen.

PwC verwacht dat het aandeel van Europa en Noord-Amerika kleiner wordt en dat het aandeel van landen in Azië en Latijns-Amerika zal toenemen, met groeipercentages boven de 9%. Toch zullen Europa en Noord-Amerika nog altijd veruit het grootste gedeelte van de pensioenpot voor rekening nemen (respectievelijk 14 en 30 biljoen dollar in 2020).

Beleggingsfondsen zullen naar verwachting groeien met zo’n 5,4% per jaar, onder invloed van een groeiende groep klanten uit de middenklasse.  

Donkere wolken
Naast de kansen voor vermogensbeheerders wijst PwC ook op enkele donkere wolken die in de jaren tussen nu en 2020 over ons heen kunnen trekken. Naast stijgend vermogen krijgen we ook te maken met stijgende kosten. 

De marges hoeven niet per se te stijgen; ze zouden weleens lager kunnen komen te liggen. Marges staan onder druk door beleidsmakers en toezichthouders en de roep om grotere transparantie vanuit beleggers. Het valt te betwijfelen of de winsten het pre-crisisniveau in 2020 weer zullen hebben behaald.

Verschuivingen
PwC verwacht daarom verschuivingen in de arena van het vermogensbeheer. Lange tijd stond vermogensbeheer in de schaduw van banken en verzekeraars, maar tegen de tijd dat 2020 aanbreekt zal die situatie anders zijn.

Het model van fees zal op de schop gaan en hoewel traditioneel actief beheer nog steeds de kern zal blijven, zullen passieve/alternatieve instrumenten zoals ETF’s een scherpere groei gaan doormaken.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Alternatieve beleggingen