Slag bij Dekkingsgraad

Pensioenfondsen moeten zandzakken voor hun ultieme dekkingsgraad blijven stapelen. Aandelen en rente werken niet mee.

Voor pensioenfondsen is het bewaken van de dekkingsgraad een soort heilige Slag bij Stalingrad. En in 2014 valt het bewaken van de ondergrens niet mee, nu aandelenmarkten al 5% tot 10% in waarde verloren en - misschien wel belangrijker - de kapitaalrente een kwart procent daalde. Dat beeld staat in schril contrast tot een betrekkelijk wolkenloos 2013 waarin de meeste pensioenfondsen hun dekkingsgraad met zo'n 10 punten zagen stijgen, signaleert F&C Investments.

Van die winst is de helft alweer ingeleverd, in ruim een maand tijd schat de Britse vermogensbeheerder. "Voor een fictief pensioenfonds, met 40% allocatie naar aandelen en 50% renteafdekking, schatten wij in dat de dekkingsgraad dit jaar met bijna 5 punten is gedaald (bijna de helft van de stijging in 2013). Grofweg de helft van de daling in 2014 wordt veroorzaaakt door de daling van aandelenkoersen, de andere helft is het rente-effect." 

F&C somt de usual suspects op, als reden voor de tegenwind: teveel optimisme in 2013, taperingvrees in opkomende markten, de polar vortex die de Amerikaanse economie in een ijskoude greep houdt. De ECB en de Fed zullen de rente nog lange tijd laag houden en de lange rente heeft daar dit jaar een tik van gekregen. 

Volgens F&C is het, nu de dekkingsgraad terugloopt, belangrijk de absolute ondergrens in de gaten te houden. "De meeste pensioenfondsen hebben al een bepaalde ‘pijngrens’ in de ALM-studie– een dekkingsgraadniveau waar men absoluut niet onder wenst te komen. Het afdekken van staartrisico’s stelt pensioenfondsen in staat hier een beleggingsinvulling aan te geven en daarnaast om een grote(re) allocatie in aandelen aan te houden."

Standaard diversificatie helpt in stress niet voldoende omdat de correlaties dan oplopen. F&C: "De (recente) geschiedenis laat zien dat onvoorziene schokken vaker voorkomen dan de meeste risicomodellen suggereren. Het afdekken van staartrisico’s zou onzes inziens deel moeten uitmaken van de assetallocatie." De vraag is of het afdekken van staartrisico's na de recente daling niet een gevalletje 'slechte timing' is of zal blijken te zijn).

Swaptions
Nee, denken ze bij de Britse vermogensbeheerder (en ja, het was beter geweest dat eerder te doen, maar het is nog niet te laat). F&C stelt het gebruik van swaptions voor - opties op een swap waarbij de eigenaar het recht heeft, maar niet de verplichting, om een swap tegen vooraf bepaalde voorwaarden af te sluiten op of binnen een bepaald tijdstip. 

"Wij zouden ons op dit moment echter eerder richten op het renterisico, via swaptions, dan het aandelenrisico. Het grotere gevaar schuilt wellicht eerder in de indirecte (deflatoire) effecten van de gebeurtenissen op de Europese rente. Een hogere rentehedge aanbrengen via swaps ligt, gegeven de mogelijkheid dat de rente ook weer kan terugveren, ook weer niet voor de hand. Swaptions dus, want dan blijft het opwaartse potentieel behouden in een dergelijk scenario."

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

De impact van het coronavirus