Low vol vergt geen speciale kunde

Low vol-fondsen presteren opvallend beter dan beleggingsfondsen met een hoge volatiliteit. Ligt dat aan de fondsmanager?

Low volatility-beleggingsfondsen presteren opvallend beter dan beleggingsfondsen met hoge volatiliteit. Volatiliteit in het verleden kan een betrouwbare indicator zijn voor toekomstige rendementen. Als iemand in 2000 een dollar investeerde in een low vol-fonds, zou hij daar eind 2011 2 dollar voor terugkrijgen. Was die dollar belegd in een beleggingsfonds met een hoge mate van volatiliteit, dan bleef er uiteindelijk een uitgehold rendement van 0,73 dollar over.

Low vol-fondsen zijn vaak ouder, groter, hebben lagere kosten en een lagere turnover. Maar dat verklaart de betere prestaties niet geheel. Diverse onderzoeken wijzen op de bijzondere vaardigheden van low vol-fondsbeheerders. Is dat inderdaad het geval? Dat wilden onderzoekers van de universiteit van Kentucky onder de loep nemen. Hun conclusies zijn samengevat in het rapport ‘Volatility and mutual fund manager skill’.

Onderzoekers Bradford Jordan en Timothy Riley concluderen dat de vaardigheden van de fondsbeheerder niet aan het betere rendement ten grondslag liggen. Vooral de volatiliteit van aandelen beïnvloedt de winst. Middels een simulatie van fondsen met een lage en hoge volatiliteit door willekeurige aandelenselectie toont het onderzoek aan dat de Sharpe ratio bij low vol-fondsen bijvoorbeeld twee keer zo hoog ligt.

Om de impact van volatiliteit te meten, pasten de onderzoekers de pricing factor LVH, lage volatiliteit versus hoge volatiliteit, toe. Met toepassing van die factor daalt het verschil in alpha tussen low vol en fondsen met hoge volatiliteit tot bijna nul. Tests met die factor leveren geen bewijs op voor speciale vaardigheden van low vol-managers.

De uitkomsten lijken erop te duiden dat low vol-fondsen profiteren van een diepgaand volatiliteitseffect. Dit heeft twee consequenties, volgens de onderzoekers: 

  1. Ofwel dit volatiliteitseffect hangt samen met de pricing factor, ofwel het openbaart een inefficiëntie in de markt van buitengewone proporties.
  2. Misrekening van het volatiliteitseffect kan leiden tot substantiële inschattingsfouten van de vaardigheid van fondsbeheerders.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

China; opnieuw lieveling van beleggers?