Pim Mol weg bij Rabo private banking

UPDATE: Pim Mol vertrekt als directeur private banking Rabobank. Mol wordt per 1 januari directeur corporate affairs.

Pim Mol vertrekt per 1 januari als directeur private banking bij Rabobank. De bank heeft dat inmiddels tegenover IEXProfs bevestigd. Mol zou, volgens verschillende bronnen rond de bank, niet 'de juiste man op de juiste plaats' zijn in een tijd waarin de bank grote veranderingen doormaakt, met name waar het de rol van de lokale bankkantoren betreft.

Mol is per 1 januari benoemd als directeur corporate affairs, waarbij hij zich voornamelijk gaat bezig houden met het reputatiemanagement van de bank.

De afgelopen jaren nam hij  regelmatig het voortouw in het charmeoffensief van de grootbanken, met als kernboodschap dat de klant centraal moest worden gesteld. Ook was Mol één van de kopstukken van het Herenakkoord rond de vrijwillige afschaffing van de retrocessievergoeding dat zes banken, in samenspraak met de AFM, begin dit jaar sloten. 

In zijn nieuwe functie gaat Mol rapporteren aan bestuursvoorzitter Rinus Minderhoud. Er is nog geen opvolger voor Mol als directeur private banking - een activiteit die in het kader van de reorganisatie van de top van de bank wordt samengevoegd met particulieren. 


Uit het officiële persbericht:

Rinus Minderhoud: “(...) Door de ingrijpende veranderingen in de financiële wereld is het belang van reputatiemanagement sterk toegenomen. De zeer kritische houding van de samenleving naar de financiële sector, verscherpte concurrentie, strengere regelgeving en kapitaalseisen, de noodzaak van rendementsverbetering en digitalisering spelen daarbij een belangrijke rol. Pim heeft als Directeur Private Banking bewezen een sterke klantgerichtheid te combineren met een brede visie en groot intern draagvlak (...)"

" (...) De nu ontstane vacature Directeur Private Banking zal zo spoedig mogelijk worden ingevuld. Dit zal in samenhang worden bezien met de voorgenomen aanpassingen in de topstructuur van Rabobank Nederland (...)”

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

De impact van het coronavirus